Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Παιδικών Κατασκηνώσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Στις παιδικές κατασκηνώσεις όπου εργάζεται, μεριμνά για την ψυχοσωματική υγεία και την εξέλιξη των παιδιών ηλικίας 6-13 ετών. Ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα της κατασκήνωσης και προσφέρει στα παιδιά, ψυχαγωγία και περιποίηση. Τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται και να γίνουν κοινωνικά, συμβιώνοντας με τους συνομηλίκους τους, που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις.

Σε συνεργασία με το διευθυντή της κατασκήνωσης, φροντίζει να ενημερώνει τους γονείς για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην κατασκήνωση, ώστε να κάνει τη διαμονή τους εκεί ευχάριστη και δημιουργική. Ασχολείται επίσης με την καθαριότητα, τη διατροφή και την επιτήρηση των παιδιών στις διάφορες δραστηριότητες τους. Τέλος, σε καθημερινή βάση ενημερώνει τα σχετικά έντυπα της κατασκήνωσης. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα αλλά εποχιακή δουλειά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο όμορφο περιβάλλον της υπαίθρου, όπου λειτουργούν οι κατασκηνώσεις. Η υπευθυνότητα της δουλειάς του επιβάλλει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και εγρήγορση. Το ωράριό του ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα των παιδιών της κατασκήνωσης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να αγαπά τα παιδιά και τη φύση, να είναι υπεύθυνος, δραστήριος και ακούραστος για να οργανώνει και να συμμετέχει στα παιχνίδια και στις δραστηριότητες των παιδιών. Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι ψύχραιμος και να μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες σε πιθανά ατυχήματα των παιδιών.

Τέλος, πρέπει να είναι συνεργάσιμος, οργανωτικός και ιδιαίτερα παρατηρητικός.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται στους χώρους των κατασκηνώσεων που λειτουργούν υπό την εποπτεία οργανισμών και φορέων, όπως τράπεζες, δήμοι, υπουργεία κ.α.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ