Τεχνολόγος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εφαρμογή της επιστήμης και της πληροφορικής σε τομείς σχετικούς με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ήπιων μορφών ενέργειας, του περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Η πολύωρη όμως χρήση του Η/Υ πιθανόν να του προκαλέσει προβλήματα στην όραση. Πολλές φορές, όταν το αντικείμενο μελέτης του βρίσκεται στην ύπαιθρο, μετακινείται για να πραγματοποιήσει επιτόπου έρευνα, αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει παρατηρητικότητα και φαντασία, εργατικότητα και επινοητικότητα. Απαραίτητο στοιχείο για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος, είναι η αγάπη του για το περιβάλλον και οι γνώσεις σχεδίου. Πρέπει επίσης να έχει καλή όραση, καλή σωματική υγεία και αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά).

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος διαχείρισης συστημάτων φυσικών πόρων μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής – κατασκευαστής – συντηρητής των συστημάτων αυτών ή ως εξειδικευμένος τεχνολόγος μηχανικός σε Οργανισμούς -Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Περιβαλλοντικούς Φορείς και στις Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ