Ειδικός Αεροπορικών Εταιρειών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ειδικός αεροπορικών εταιρειών ασχολείται με τις κρατήσεις θέσεων, τις εκδόσεις εισιτηρίων και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών. Ευθύνεται για την ομαλή ροή των τηλεφωνικών πωλήσεων εισιτηρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια εξυπηρέτηση της αγοράς και του επιβατικού κοινού. Μεριμνά για τη γρήγορη επιβεβαίωση των ζητούμενων θέσεων και εκδίδει επιβατικούς ναύλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Διερευνά τις απαιτήσεις και τα παράπονα των πελατών και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους τακτικούς πελάτες, με το ταξιδιωτικό κοινό, με τις άλλες αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς πράκτορες. Φροντίζει ως Handling Agent για την εξυπηρέτηση των επιβατών και αποσκευών. Προάγει τη σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση VIP αεροσκαφών σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας καθώς και την εξυπηρέτηση των VIP επιβατών.

Χειρίζεται διοικητικά θέματα και έχει σε γενικές γραμμές αρμοδιότητες στις λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν στην πληροφόρηση του προσωπικού για τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της εταιρείας, ενώ παρέχει και κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γενικά καλές συνθήκες. Το ωράριό του καθορίζεται με βάρδιες και συνήθως επιφορτίζεται με αρκετές ευθύνες στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθει.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διακρίνεται από υπευθυνότητα, γιατί από τις ενέργειές του εξαρτάται η ομαλή λειτουργία του προγράμματος των πτήσεων. Επίσης να είναι συνεργάσιμος, ακριβής, μεθοδικός και ευγενικός. Να μπορεί να εργάζεται διατηρώντας την ψυχική του ηρεμία, όταν επιφορτίζεται με πολλές ευθύνες, να προσέχει την εμφάνισή του και να έχει οπωσδήποτε ικανότητες επικοινωνίας.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις σχετικές με τις αερομεταφορές (αεροπορικές εταιρείες μεταφοράς επιβατών ή φορτίου ή ταχυδρομείου, εταιρείες αεροταξί), σε αντιπροσώπους αεροπορικών εταιρειών (G.S.A’s), σε επιχειρήσεις παροχής εξυπηρέτησης εδάφους (handling) και σε εταιρείες αεροπορικών ναυλώσεων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ