Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αναλαμβάνει τη δημιουργία, μετά από παραγγελία, εικόνων σε οποιοδήποτε μέγεθος, θέμα και τεχνοτροπία του ζητηθεί. Δημιουργεί τις τοιχογραφίες Ιερών Ναών σε οποιαδήποτε έκταση και είδος επιφανείας για οροφές, τρούλους, κόγχες κ.λπ. Παράγει πιστά αντίγραφα παλιών εικόνων, επίσης εκτελεί με πιστότητα οποιαδήποτε αισθητική αποκατάσταση εικόνων αποκαθιστώντας τα τμήματα που λείπουν.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται χωρίς συγκεκριμένο ωράριο με οδηγό την έμπνευσή του και τους κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθεί. Η διαφορά με τα άλλα έργα τέχνης είναι ότι η αγιογραφία απαιτεί μια διαφορετική εκτίμηση του ζωγραφικού θέματος που άπτεται της εκκλησιαστικής λατρείας.

Ο χώρος εργασίας του μπορεί να είναι το εργαστήριο ζωγραφικής καθώς και ναοί, όπου θα πρέπει να απεικονίσει την ορθόδοξη παράδοση. Σε αυτή την περίπτωση η δουλειά του είναι πολύ κουραστική και επικίνδυνη, γιατί πολλές φορές πρέπει να είναι ανεβασμένος σε σκαλωσιά σε μεγάλο ύψος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός βυζαντινής αγιογραφίας πρέπει να έχει ταλέντο, ευαισθησία, καλλιτεχνική παιδεία και παρατηρητικότητα. Επίσης, η ικανότητα στη σύνθεση χρωμάτων και στο σχεδιασμό σχημάτων, η δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών, η μεγάλη υπομονή η επιμονή και η εργατικότητα συμπληρώνουν το επαγγελματικό του προφίλ.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως αγιογράφος στο υπουργείο Πολιτισμού, σε οργανισμούς, μουσεία, πινακοθήκες, ιερούς ναούς και μοναστήρια, σε αρχαιολογικούς χώρους, και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ