Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός δικτύων υπολογιστών είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας, ο οποίος αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αναλαμβάνει το στήσιμο ενός δικτύου Η/Υ από τη σχεδίασή του μέχρι την παράδοση στον χρήστη. Επίσης έχει την ευθύνη για τη μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξή του.

Παρέχει επίσης διαχειριστική υποστήριξη του δικτύου (Administrator) και προβαίνει σε διαδικασίες επισκευής ή αντικατάστασης όταν αυτό χρειαστεί. Τέλος, φροντίζει τόσο για τη νόμιμη χρήση λογισμικού όσο και για την προστασία προσωπικών δεδομένων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από τυχόν εισβολείς του δικτύου.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι τεχνικοί δικτύων υπολογιστών εργάζονται στο κέντρο μηχανογράφησης και δικτύωσης διαφόρων υπηρεσιών ή εταιρειών ή ακόμα και σε δικό τους εργαστήριο. Ως μισθωτοί εργάζονται συνήθως κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζονται υπερωριακά για να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες.

Το ωράριο των ελεύθερων επαγγελματιών καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών τους. Σε διάφορες περιπτώσεις όπως όταν εργάζονται σε τράπεζες ή εταιρείες τηλεπικοινωνιών internet απαιτείται να εργάζονται με βάρδιες. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί συχνά αυξημένη υπευθυνότητα και άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων μπορεί να αποτελεί πηγή άγχους για τον επαγγελματία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιτυχημένος επαγγελματίας Τεχνικός Δικτύου Υπολογιστών διακρίνεται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, αναλυτική ικανότητα, δημιουργικότητα, πρακτικό πνεύμα, συστηματικότητα, ικανότητα προγραμματισμού.

Πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στο χειρισμό και πολύ καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των επικοινωνιακών δικτύων και κυρίως την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του δικτύου.

Η επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις των χεριών, η ικανότητα συγκέντρωσης, η υπολογιστική και μηχανική ικανότητα καθώς και η σωστή χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδίασης ανάπτυξης και δοκιμής δικτυακών εφαρμογών είναι σημαντικά εφόδια για τον/την επαγγελματία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής.
Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας είναι απαραίτητα στελέχη των Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ή Τμημάτων Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών σε Εταιρείες Πληροφορικής.

Ο Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών εργάζεται σε επιχειρήσεις αρχικά ως ειδικευόμενος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο (administrator) των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων της επιχείρησης.

Παράλληλα οι απόφοιτοι της ειδικότητας, λόγω των γνώσεων που διαθέτουν στο χώρο της πληροφορικής, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα εφαρμογής της πληροφορικής.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που προσφέρει  προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ευελιξίας, εφόσον ο επαγγελματίας ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και αναβαθμίζει τις γνώσεις του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ