Βοηθός Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την παρασκευή εδεσμάτων ζαχαροπλαστικής (ζεστά και κρύα), παγωτά, ροφήματα, σε επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα. Συχνά ασχολείται και με την παρασκευή μικρογευμάτων, αν η επιχείρηση που εργάζεται δραστηριοποιείται και στον τομέα αυτό.
Χειρίζεται όλα τα επαγγελματικά μηχανήματα, συσκευές και σκεύη και οργανώνει το χώρο και τη λειτουργία της κουζίνας.
Μελετά τις τιμές πώλησης και λαμβάνει μέρος -εάν απαιτείται- στην αγορά των πρώτων υλών. Κατανέμει και συντονίζει -εάν απαιτείται- την εργασία του προσωπικού και επιβλέπει την τάξη και την καθαριότητα. Ελέγχει τα διάφορα παρασκευάσματα και έχει την ευθύνη για την καλή απόδοση του τμήματος ζαχαροπλαστικής. Συμμετέχει στους διάφορους ελέγχους και επιβλέπει στην επιμόρφωση των νέων ζαχαροπλαστών.
Συμμετέχει στην κατάρτιση του μενού εστιατορίων και ξενοδοχειακών μονάδων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Συνθήκες Εργασίας:
Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό αλλά η εργασία είναι απαιτητική και κουραστική, καθώς πρέπει να βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση παρακολουθώντας την παρασκευή των εδεσμάτων. Λόγω του ότι εργάζεται συνεχώς στην κουζίνα, αντιμετωπίζει καθημερινά υψηλές θερμοκρασίες και σχετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, που όμως βελτιώνονται με την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο βοηθός ζαχαροπλαστικής τέχνης πρέπει να διαθέτει φαντασία, επινοητικότητα, επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και καλαισθησία για να παρουσιάζει με ωραίο τρόπο τα γλυκά που παρασκευάζει. Είναι σημαντικό να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα και τάξη και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σπουδές:
Σπουδές επιπέδου αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Μαγειρική τέχνη, ζαχαροπλαστική τέχνη, στοιχεία εστιατορικής τέχνης, εμπορευματογνωσία – τροφογνωσία, στοιχεία τεχνικών εγκαταστάσεων, υγιεινή και ασφάλεια, οργάνωση λειτουργίας αποθήκης, αρχές κοστολόγησης και ελέγχου κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Η ζαχαροπλαστική είναι μια πολύ εξειδικευμένη και απαιτητική τέχνη γιατί συνδυάζει την καλλιτεχνία με την άριστη γεύση και τη μαζική παραγωγή με τη σταθερή και καλή ποιότητα. Το γεγονός επίσης ότι η ζαχαροπλαστική πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες απαιτήσεις για πιο υγιεινή και διαιτητική διατροφή αλλά και καλλιτεχνική παρουσίαση των παρασκευασμάτων την κάνει να ξεχωρίζει στο χώρο των γαστρονομικών τεχνών.
Ο βοηθός ζαχαροπλαστικής τέχνης εργάζεται ως υπάλληλος-στέλεχος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα του επισιτισμού, σε επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία), σε επιχειρήσεις ή μονάδες εστίασης του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εστιατόρια πανεπιστημίων, νοσοκομείων, κ.λπ.), σε επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης (snack-bar, καφετέριες, σελφ σέρβις), και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα του επισιτισμού. Επίσης μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας, λειτουργώντας τη δική του επιχείρηση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ