Χημικός Μηχανικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Έργο και βασική αποστολή του χημικού μηχανικού είναι ο σχεδιασμός, η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος όλων των χημικών και φυσικών διεργασιών της χημικής βιομηχανίας. Τα προϊόντα και υλικά που παράγονται πρέπει να είναι ποιοτικά και ανταγωνιστικά και σε συνθήκες που να εξοικονομείται ενέργεια και να μη ρυπαίνεται το περιβάλλον.

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα του χημικού μηχανικού, ο οποίος επιστρατεύοντας τις γνώσεις του, τα οικονομικά μεγέθη και τον κατάλληλο προγραμματισμό με τη βοήθεια του υπολογιστή, ελέγχει και βελτιστοποιεί τις διεργασίες και τις συνθήκες που θα αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνθήκες Εργασίας:
Η έρευνα και η εκπαίδευση παρέχουν καλές συνθήκες εργασίας για το χημικό μηχανικό, σε αντίθεση με τη βιομηχανία, όπου το ωράριο, ο εργασιακός χώρος και το περιβάλλον δυσχεραίνουν το έργο του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο χημικός μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ευρύ πεδίο γνώσεων, ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα για να ανταποκριθεί στην εργασία του αλλά και στις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες, που προκύπτουν από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά και στις απαιτήσεις της οικονομίας για ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα.

Εκτός από ακούραστος ερευνητής, ο χημικός μηχανικός πρέπει να είναι επίμονος, συνεπής και μεθοδικός για να έχει επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σπουδές:
Ο υποψήφιος χημικός μηχανικός μπορεί να φοιτήσει στα αντίστοιχα πολυτεχνικά τμήματα Χημικών Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά σε βιομηχανίες ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων. Επιπλέον, μπορεί να ασχοληθεί με την οικολογική τεχνολογία, την περιβαλλοντική μηχανική, την τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και βιοχημική μηχανική, τις εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαχείριση αποθεμάτων.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δημόσιων οργανισμών, ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, στην εκπαίδευση ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ