Κτηματομεσίτης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενό του είναι η ανάληψη πωλήσεων και εκμισθώσεων συγκεκριμένων εκτάσεων γης. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, με εντολή του πελάτη του, την πώληση ή την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του και συμβάλλει στον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στα υπό αγοραπωλησία ακίνητα από νομικής, δασικής, πολεοδομικής και αρχαιολογικής πλευράς.

Ακόμη, βοηθά τους υποψήφιους αγοραστές, τους μισθωτές ή τους πληρεξούσιους τους, στην ανεύρεση ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και αποδίδει το εισόδημα σε ξένο νόμισμα. Πολλές φορές, αναλαμβάνει, επίσης, σε συνεργασία με ειδικευμένους εκτιμητές και επόπτες, την εκτίμηση της πραγματικής τρέχουσας αξίας της γης που προορίζεται για αγορά ή για πώληση. Τέλος, διεκπεραιώνει τις απαραίτητες διαδικασίες εκ μέρους των ιδιοκτητών για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα, κυρίως για Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο κτηματομεσίτης συνήθως διαθέτει δικό του μεσιτικό γραφείο, το οποίο φροντίζει να είναι καθαρό και φωτεινό. Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο και ημέρες αργίας, αλλά εργάζεται ανάλογα με τη προσωπική διάθεση και τον όγκο των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

Εργάζεται συνήθως με προγραμματισμένα ραντεβού και απαιτείται να μετακινείται πολύ συχνά όταν συνοδεύει τους πελάτες του στην τοποθεσία των υπό πώληση κτημάτων. Πρόκειται για ένα αρκετά κουραστικό επάγγελμα αφού απαιτείται αρκετός χρόνος για την ανεύρεση επενδυτικών ευκαιριών και την αναζήτηση υποψήφιων αγοραστών και πωλητών ακινήτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να γνωρίζει καλά την αγορά ακινήτων και να διαθέτει ικανότητα στις διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους αγοραστές και πωλητές. Ακόμη, χρειάζεται να είναι κοινωνικός, φιλικός, συνεπής, μεθοδικός, υπεύθυνος και να έχει ευχέρεια λόγου, διαλλακτικότητα και πειθώ.

Επίσης, πρέπει να λειτουργεί, πολλές φορές, σαν ψυχολόγος και να συμμερίζεται την αγωνία και το άγχος των πελατών του, στην προσπάθειά τους να βρουν την πιο συμφέρουσα για αυτούς λύση. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας στην περίπτωση που έρχεται σε επαφή με αλλοδαπούς.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Επαρκή προσόντα είναι το απολυτήριο Λυκείου και η γνώση ξένης γλώσσας. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με το Π.Δ. 248 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 108 τ.Α΄/28.06.1993.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο κτηματομεσίτης μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε μεσιτικά γραφεία και σε εταιρείες επενδύσεων ακινήτων και ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του μεσιτικό γραφείο. Η αμοιβή του συνήθως καταβάλλεται μετά την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου και αφορά την εργασία που προσέφερε για την ανεύρεση υποψήφιου αγοραστή ή πωλητή της ακίνητης περιουσίας που διαπραγματεύεται. Οι αποδοχές του παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων και την προσφορά και ζήτηση στην αγορά ακινήτων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ