Τειρεσίας: Άτομα με Προβλήματα όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: άτομα με προβλήματα όρασης χειριστές τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών» παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, σε προηγμένα τηλεφωνικά κέντρα (advanced call-center), με την υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management – CRM).

Αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει πωλήσεις μέσω τηλεφώνου (telesales agents), τηλεφωνικές διαφημιστικές και ενημερωτικές εκστρατείες (advertising agents), τηλεφωνικές εισπράξεις (collection agents) και έρευνες για τη μέτρηση ικανοποίησης των πελατών μέσω πολλαπλών τηλεπικοινωνιακών διαύλων (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύντομα μηνύματα – SMS).

Αποστέλλει απαντήσεις σε αιτήματα του πελάτη μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS ή φαξ. Ανασύρει στοιχεία σχετικά με τον πελάτη από κατάλληλη βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων αναζήτησης, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο τόσο χειροκίνητα (μέσω της τερματικής συσκευής) όσο και αυτοματοποιημένα με την υποστήριξη Η/Υ. Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για λήψη και αποστολή μηνυμάτων.

Συντάσσει κείμενα σε ηλεκτρονικό επεξεργαστή κειμένου και λογιστικά φύλλα. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο εφαρμογών βάσεων δεδομένων και ταξιδεύει στον διαδίκτυο για αναζήτηση διάφορων πληροφοριών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, σε καλές γενικά συνθήκες, με κανονικό ωράριο ή με βάρδιες, ανάλογα τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Τα άτομα με προβλήματα όρασης ως χειριστές τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών είναι καλό να διαθέτουν ικανότητα επικοινωνίας, ευχέρεια λόγου, επιμονή, υπομονή και πειθώ.

Σπουδές:
Σπουδές  παρέχονται  σε δημόσια Ι.Ε.Κ. του υπουργείου Παιδείας.

Η κατάρτιση στην ειδικότητα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» περιλαμβάνει θέματα όπως: σύστημα Braille (γραφή – ανάγνωση – τεχνολογίες), ελληνική γλώσσα και αγωγή λόγου, πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής, δημόσιες σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τεχνολογίες τηλεφωνίας, τεχνολογίες φωνής, χειρισμός και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου (call center), υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης :
Μπορούν να εργαστούν σε τμήματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες Call Centers, σε εταιρείες τηλεφωνικής προώθησης προϊόντων κ.λπ.

Ο τομέας εφαρμογής της σύγχρονης πληροφοριακής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται ταχύτατα και προσφέρει όλο και περισσότερες ευκαιρίες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες για κατάρτιση, απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ