Πλοηγός Αεροσκαφών (Ραδιοναυτίλος)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο καθορισμός της γεωγραφικής θέσης του αεροσκάφους και της παραμονής στην πορεία του σε σχέση με την επιφάνεια της Γης. Πιο συγκεκριμένα, ο αεροναυτίλος αποτυπώνει κάθε στίγμα που δέχεται από τα ραδιοβοηθήματα με σκοπό τον καθορισμό της κατεύθυνσης, τη μέτρηση της απόστασης και της ακριβούς πορείας του αεροσκάφους.

Όταν η αεροναυτιλία εκτελείται χωρίς βοηθήματα, αναφερόμαστε στη βασική μέθοδο που ονομάζεται «εξ όψεως». Σε αυτή την περίπτωση ο αεροναυτίλος καθορίζει τη θέση του αεροσκάφους χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα πορείας και ταχύτητας. Τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα αυτό έχει περιοριστεί επειδή τα σύγχρονα αεροπλάνα διαθέτουν υπερσύγχρονα όργανα ελέγχου και πλοήγησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της πτήσης.

Τα όργανα αυτά δείχνουν κυρίως τις παραμέτρους της κίνησης του αεροπλάνου (ταχύτητα, επιτάχυνση κ.ά.), τη θέση του σε σχέση με το έδαφος (υψόμετρο, κατεύθυνση, κλίση κ.ά.) και την κατάσταση της λειτουργίας των κινητήρων. Τέλος, ο πλοηγός αεροσκαφών συνεργάζεται με το υπόλοιπο πλήρωμα, όπως είναι ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης, ο ασυρματιστής κ.ά. προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ακριβής πορεία του αεροσκάφους.

Συνθήκες Εργασίας:
Το επάγγελμα του πλοηγού αεροσκαφών συνοδεύεται από πολύ μεγάλη ευθύνη, ένταση και άγχος, γιατί η ασφάλεια της πτήσης του αεροσκάφους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθότητα των εκτιμήσεων του. Επιπλέον, είναι αρκετά δύσκολο, επειδή ο πλοηγός αεροσκάφους είναι υποχρεωμένος να χειρίζεται κατά τρόπο υπεύθυνο τα διάφορα ραδιοναυτιλιακά συστήματα που αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την ασφαλή και ακριβή πορεία του αεροσκάφους.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στην αεροναυτιλία και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, ασκήσεις και μετεκπαιδεύσεις προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δουλειάς του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άριστη σωματική και ψυχική υγεία, όραση και ακοή, η υπευθυνότητα, η αποφασιστικότητα, η ψυχραιμία, τα γρήγορα αντανακλαστικά, η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, οι τεχνικές γνώσεις και η ικανότητα εκτίμησης πολύπλοκων καταστάσεων αποτελούν απαραίτητα προσόντα για το επάγγελμα του ραδιοναυτίλου.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.

Η εκπαίδευση των ραδιοναυτίλων συνίσταται στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου, η οποία συνοδεύεται από την κατάλληλη στρατιωτική αγωγή, ακαδημαϊκή εκπαίδευση, αθλητική εξάσκηση και πτητική εμπειρία. Αναλυτικά, η στρατιωτική διαπαιδαγώγηση στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενός ικανού και αξιόμαχου υπαξιωματικού, ο οποίος είναι στέλεχος τόσο της Π.Α όσο και υπεύθυνος για νευραλγικής σημασίας μεταφορικά μέσα.

Η ακαδημαϊκή μόρφωση αποσκοπεί στην απόκτηση του απαραίτητου μορφωτικού υπόβαθρου για τη δημιουργία ικανών ραδιοναυτίλων, όσο και στη λεπτομερή κατάρτιση στο αντικείμενο εργασίας τους. Η αθλητική άσκηση έχει σκοπό τη διατήρηση της σωστής σωματικής κατάστασης των δοκίμων, ενώ η πτητική εμπειρία δημιουργεί τις βάσεις για γρήγορη αξιοποίηση των υποψηφίων της Σ.Μ.Υ.Α. αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, στα νέα σύγχρονα μεταφορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η πτητική εκπαίδευση αρχίζει στο δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους και ολοκληρώνεται στο δεύτερο έτος, συντελούμενη με τη μορφή ασκήσεων υποτύπωσης (σχεδίασης δρομολογίων) στην τάξη και εκπαίδευση αέρος με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος C-130H. Οι απόφοιτοι της Σ.Μ.Υ.Α. ονομάζονται επισμηνίες, ειδικότητα την οποία διατηρούν μέχρι και τον καταληκτικό τους βαθμό, ο οποίος είναι αυτός του σμήναρχου και δικαιούνται να φέρουν φόρμα ιπτάμενου και πουλάδα με την υδρόγειο στο αριστερό μέρος όλων των στολών, πλην της στολής αγγαρείας.

Τομείς Απασχόλησης :
Εργάζεται σε επιβατικά, μεταφορικά και στρατιωτικά αεροσκάφη της πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ