Τεχνολόγος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος πληροφορικής και μέσων μαζικής ενημέρωσης ασχολείται με την έρευνα, μελέτη και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών ως μέσων πληροφορίας στα σύγχρονα ΜΜΕ. Η εργασία του αναφέρεται στην προσπάθειά του να εμβαθύνει και να εμπλουτίσει το δημοσιογραφικό λειτούργημα και την άσκησή του μέσα από τη σύγκλιση με τις νέες τεχνολογίες, ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι τρόποι επικοινωνίας με το θεατή, τον ακροατή, τον αναγνώστη.

Ο τεχνολόγος πληροφορικής και ΜΜΕ ασχολείται με το σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού και μελετά τις εφαρμογές που μπορεί να έχουν και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από σχετικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, της διαφήμισης, της τουριστικής και εκπαιδευτικής βιομηχανίας.

Εγκαθιστά, χειρίζεται και προγραμματίζει ποικιλία υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών ήχου, εικόνας, χάρτου. Επεξεργάζεται, αναλύει και εκπονεί επιχειρηματικά σχέδια και μελέτες εφαρμογής των νέων τεχνολογιών ανάλογα με την επιχείρηση και προτείνει εφαρμογές σχετικού υλικού.

Χειρίζεται προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και προγραμματίζει και αυτοματοποιεί τη λειτουργία και τη ροή όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται στις μονάδες ΜΜΕ.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, επιδιώκοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στον τομέα της επικοινωνίας με τον ακροατή, το θεατή, τον αναγνώστη. Συνήθως τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση μιας εργασίας είναι πολύ περιορισμένα, με αποτέλεσμα να του δημιουργεί ένταση και το άγχος.

Το ωράριό του είναι κανονικό, ωστόσο δεν ολοκληρώνεται απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες, αλλά συχνά το απόγευμα, ακόμα και το βράδυ.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Θα πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων στα μαθηματικά, στη Φυσική καθώς και δεξιότητα στο ελεύθερο σχέδιο. Επιπλέον, απαιτείται ευρεία γνώση των αρχών της πληροφορικής και ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ και κυρίως των γραφιστικών προγραμμάτων.

Οι γνώσεις μάρκετινγκ και ψυχολογίας να διευκολύνουν τη δουλειά του. Τέλος, απαιτείται φαντασία, δημιουργικότητα και μεθοδικότητα στην εκτέλεση της εργασίας του.

Σπουδές:
Πρόγραμμα σπουδών  με τίτλο: Πληροφορικής και ΜΜΕ   υπήρχε στα ΤΕΙ  Πάτρας, στον Πύργο.

Να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ από το 2013 (σχέδιο Αθηνά)  δεν προσφέρεται πλέον.

Τομείς Απασχόλησης:
Σταδιοδρομεί ως δημοσιογράφος (στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο), παραγωγός, σχεδιαστής περιεχομένου, τεχνολόγος συστημάτων ΜΜΕ, επικοινωνιολόγος και σύμβουλος επικοινωνίας (και ως ελεύθερος επαγγελματίας) και ερευνητής αγοράς (σε εταιρείες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων), τεχνολόγος υπολογιστικών συστημάτων.

Επίσης ως χειριστής συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, πολιτιστικό στέλεχος σε πολλές επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε τμήματα δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών, σε γραφεία τύπου, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ