Εκτροφέας Πέστροφας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εκτροφή της πέστροφας με σκοπό την εκμετάλλευση, αλλά και την πώλησή της αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο εκτροφέας πέστροφας, εργαζόμενος σε κατάλληλες μονάδες και εγκαταστάσεις (ιχθυοτροφεία, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, φράγματα κ.ά.) εκτελεί μια σειρά από ενέργειες που έχουν σκοπό τη γονιμοποίηση και την εκτροφή της πέστροφας.

Κατά τον Ιανουάριο κάθε έτους που αποτελεί το μήνα γέννησης της πέστροφας, ο συγκεκριμένος ειδικός κρατά μάνες για να βγάλει το αυγό απ’ αυτές και να το ανακατέψει με το αρσενικό σπέρμα. Κατόπιν, μέσα σε ειδικές μικρές δεξαμενές πραγματοποιείται η γονιμοποίησή τους, όπου η διάρκειά της ποικίλλει ανάλογα με το είδος και τη θερμοκρασία των νερών όπου ζει. Επειδή η πέστροφα ζει σε τρεχούμενα και κρύα νερά, είναι καλό ο επαγγελματίας να αποφεύγει τη γονιμοποίησή τους σε πολύ ζεστά νερά.

Αν και οι πέστροφες αυτές μεγαλώνουν σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα σε σχέση με τις πέστροφες που γονιμοποιούνται σε κρύα νερά, ωστόσο παρουσιάζουν προβλήματα αρρώστιας. Χρειάζεται, λοιπόν, να φροντίζει να αναπαράγει το φυσικό βιότοπο αυτού του ψαριού, εξασφαλίζοντας κρύα νερά πολύ καλής ποιότητας, χωρίς εστίες μόλυνσης, που να ανανεώνονται διαρκώς. Αυτό εξηγεί γιατί πολλά ιχθυοτροφεία και εκτροφεία πέστροφας βρίσκονται σε τμήματα εισροών των ποταμιών.

Ακόμη, ο συγκεκριμένος ειδικός φροντίζει για το τάισμα των πεστρόφων με ειδικές τροφές που περιλαμβάνουν άλλα μικρά ψάρια αλλά, κυρίως, σαρδέλες. Τα νερά βέβαια σε σημεία που έχουν μούσκλια είναι επίσης μια πολύ καλή τροφή για αυτού του είδους τα ψάρια. Τέλος, ο εκτροφέας πέστροφας εκτελεί και μια σειρά από άλλες ενέργειες που περιλαμβάνουν συνεχή έλεγχο για πιθανές ασθένειες και αντιμετώπισή τους με ειδικά φάρμακα, οργανοληπτικές εξετάσεις (με δειγματοληψίες), ώστε να αποκλείονται πιθανοί κίνδυνοι μετάδοσης ασθενειών από την προώθησή τους στην αγορά για κατανάλωση.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο εκτροφέας πέστροφας εργάζεται σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στην ύπαιθρο, κοντά σε δάση (εκμετάλλευση ορεινών υδάτων), σε υγροβιότοπους (ποτάμια, λιμνοθάλασσες, κ.ά.), όπου δημιουργούνται πεστροφογεννητικοί σταθμοί για την καλλιέργεια πεστρόφων.

Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει, όπου κι αν εργάζεται, είναι αρκετές φορές δύσκολες και ανθυγιεινές, λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στους συγκεκριμένους χώρους. Όταν απασχολείται στα εκτροφεία, απαιτείται καθημερινή φροντίδα για την εκτροφή των ψαριών αυτών, γεγονός που καθιστά αρκετά δύσκολη την απομάκρυνσή του από το χώρο εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο εκτροφέας πέστροφας πρέπει να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματά του, να διαθέτει αντίληψη, να είναι προσεχτικός και ακριβής στην εργασία του και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνικές και τεχνολογίες, που η εφαρμογή τους θα του επιτρέψει να έχει κάθε φορά το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Χρειάζεται, επίσης, να διαθέτει εμπειρία, μεθοδικότητα, οργάνωση, αλλά και τεχνική επιδεξιότητα στις κατασκευές και στη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Τέλος, η υπευθυνότητα, η εργατικότητα, η επινοητικότητα, η υπολογιστική και μηχανική ικανότητα, η ικανότητα αντίληψης του χώρου, η ευσυνειδησία και η καλή φυσική κατάσταση αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται  από τα τμήματα Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας με κατεύθυνση  Υδατοκαλλιεργειών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επίσης, σπουδές παρέχονται στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο εκτροφέας πέστροφας απασχολείται σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικών σταθμών, σε εργαστήρια υδατοκαλλιέργειας, σε υπηρεσίες Αλιείας και Εποπτείας, σε πεστροφογεννητικούς σταθμούς, σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και επεξεργασίας – τυποποίησης των προϊόντων τους, σε ερευνητικά κέντρα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πανεπιστημιακά εργαστήρια κ.ά.

Μπορεί, επίσης, να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας το δικό του ιχθυοτροφείο ή ως υπάλληλος σε αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ