Τεχνικός Τεχνολογίας INTERNET

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός τεχνολογίας INTERNET υποστηρίζει τεχνικά συστήματα Η/Υ σε οργανισμούς, τράπεζες, σχολεία, νοσοκομεία κ.α. Κυρίως αναπτύσσει και διαχειρίζεται πληροφοριακά συστήματα δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικώς ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Επιπλέον, συμβάλλει στη σωστή πληροφόρηση όλων των χρηστών σε θέματα Διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) και Δικτύου Η/Υ. Διαμορφώνει και εγκαθιστά κατάλληλα το εκάστοτε λογισμικό αναλόγως με τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Φροντίζει τόσο για τη νόμιμη χρήση λογισμικού όσο και για την προστασία προσωπικών δεδομένων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από τυχόν εισβολείς του κυβερνοχώρου (hackers).

Συνθήκες Εργασίας:
Οι τεχνικοί τεχνολογίας ίντερνετ εργάζονται στο κέντρο μηχανογράφησης και δικτύωσης διαφόρων υπηρεσιών ή εταιρειών ή ακόμα και σε δικό τους εργαστήριο. Ως μισθωτοί εργάζονται συνήθως κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζονται υπερωριακά για να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες.

Το ωράριο των ελεύθερων επαγγελματιών καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών τους. Σε διάφορες περιπτώσεις όπως όταν εργάζονται σε τράπεζες ή εταιρείες τηλεπικοινωνιών internet απαιτείται να εργάζονται με βάρδιες. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί συχνά αυξημένη υπευθυνότητα και άμεση αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων μπορεί να αποτελεί πηγή άγχους για τον/την επαγγελματία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιτυχημένος επαγγελματίας Τεχνικός Τεχνολογίας INTERNET διακρίνεται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, αναλυτική ικανότητα, δημιουργικότητα, πρακτικό πνεύμα, συστηματικότητα, ικανότητα προγραμματισμού.

Πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στο χειρισμό και πολύ καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των επικοινωνιακών δικτύων και κυρίως την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του internet.

Η επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις των χεριών, η ικανότητα συγκέντρωσης, η υπολογιστική και μηχανική ικανότητα καθώς και η σωστή χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδίασης ανάπτυξης και δοκιμής διαδικτυακών εφαρμογών (web) είναι σημαντικά εφόδια για τον/την επαγγελματία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά συστήματα, Επικοινωνίες δεδομένων & Τεχνολογίες Internet, Γλώσσες προγραμματισμού, Δίκτυα Υπολογιστών, Διαχείριση Συστημάτων, Ασφάλεια συστημάτων, Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet, Βάσεις Δεδομένων, Νομοθεσία, Ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας INTERNET» είναι απαραίτητα στελέχη των Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ή Τμημάτων Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών σε Εταιρείες Πληροφορικής και Υπηρεσιών Διαδικτύου. Παράλληλα οι απόφοιτοι της ειδικότητας, λόγω των γνώσεων που διαθέτουν στο χώρο της πληροφορικής, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα εφαρμογής της πληροφορικής.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ευελιξίας, εφόσον ο επαγγελματίας ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και αναβαθμίζει τις γνώσεις του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ