Περιβαλλοντολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
O Περιβαλλοντολόγος ασχολείται με την κατανόηση και ερμηνεία τεχνολογικών, κοινωνικών, ηθικών και διαχειριστικών προβλημάτων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Αντικείμενό του είναι οι περιβαλλοντικές επιστήμες, με μια διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τον απασχολούν δηλαδή κυρίως τα προβλήματα που δημιουργούνται στη φύση από την παρέμβαση των ανθρώπων και η διατήρηση της ισορροπίας και της καλής λειτουργίας των οικοσυστημάτων του πλανήτη. Η διεπιστημονική προσέγγιση του περιβαλλοντολογικού προβλήματος γίνεται με τη χρήση της θεωρίας συστημάτων.

Τα γνωστικά πεδία που βοηθούν στη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση της εργασίας του είναι η Βιολογία, η Κοινωνιολογία, η Οικονομία, η Περιβαλλοντική Μηχανική του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται σε γραφείο, κάτω από συνθήκες καλές. Συχνά χρειάζεται να μετακινηθεί για να σχηματίσει άποψη του χώρου που μελετά. Το αντικείμενο εργασίας του είναι πάντοτε σχετικό με το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων έργων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο περιβαλλοντολόγος πρέπει να διαθέτει συνέπεια και υπευθυνότητα, να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και να φροντίζει να είναι αδιάβλητη η διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας κάθε φορά τις σωστές αποφάσεις. Η καλή σωματική υγεία και αντοχή βοηθούν στην εργασία του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορεί να γίνουν στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τομείς Απασχόλησης:
O πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία”.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα εκπόνησης χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτό καθορίζεται από το Νόμο.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως επόπτες περιβάλλοντος σε νομαρχίες, μονάδες βιολογικών καθαρισμών, στην ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών, στην αποκομιδή των σκουπιδιών και στις χωματερές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ