Τεχνολόγος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Τα οικονομικά, το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική διοίκηση και λογιστική μιας επιχείρησης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ασχολείται επίσης με τον προγραμματισμό Η/Υ και πληροφορικών συστημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Το ωράριό του είναι κανονικό, αλλά επιμηκύνεται όταν υπάρχει φόρτος εργασίας. Μετακινείται αρκετά συχνά για να επισκεφτεί τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη. Επίσης, παρακολουθεί σεμινάρια ή διαλέξεις προκειμένου να ενημερώνεται για τις νέες τεχνολογίες στα πληροφορικά συστήματα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, επινοητικός και να διαθέτει ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Πρέπει επίσης να κατανοεί τις αρχές της πληροφορικής και να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις σ’ αυτό τον τομέα. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, και η συνεργασία με συναδέλφους ή ειδικούς συναφών ειδικοτήτων, τον βοηθούν στο έργο του.

Σπουδές:
Να σημειωθεί ότι τα  τμήματα  Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων των ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) από το 2013 και εφεξής  (σχέδιο Αθηνά) αποτελούν κατευθύνσεις  με τίτλο Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ.

Τομείς Απασχόλησης :

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης των Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν τους καθιστούν ικανούς να διεκπεραιώνουν λειτουργίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Οργάνωσης οικονομικών μονάδων και οργανισμών, διοίκησης – ανάπτυξης – βελτίωσης και χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Παροχής Υπηρεσιών, Ανάλυσης Οικονομικών Δεδομένων, Εποπτείας και Ελέγχου, Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, μπορούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως μέσα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε αρκετούς τομείς. Πλεονεκτούν όμως ιδιαίτερα στους τομείς Μarketing, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφημίσεων, Έρευνες αγοράς. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκησης Προμηθειών και Υλικών, Ανάλυση Συστημάτων, και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων.

Επίσης, το υπόβαθρο των προγραμμάτων επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε σύμβουλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδιασμού και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και θα απορροφήσουν πτυχιούχους είναι:

 • Υπηρεσίες έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις στον χώρο της κεφαλαιαγοράς.
 • Επιχειρήσεις στον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου και ιδιαίτερα του λιανικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών στήριξης συμβουλών (consulting).
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής υποστήριξης.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ερευνών αγοράς και ανάπτυξης επιχειρηματικών προγραμμάτων.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενημέρωσης και της δημοσιότητας.
 • Μεταποιητικές Επιχειρήσεις που βρίσκοντα σε στάδιο μετάβασης από παραδοσιακές επιχειρηματικές πολιτικές σε νέες με συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της οριζόντιας ολοκλήρωσης.
 • Δραστηριότητες του δημόσιου τομέα  στα πλαίσια της βελτίωσης της αποδοτικότητας τους εισάγουν διαδικασίες πληροφοριακής στήριξης των αποφάσεων και ανάπτυξης προγραμμάτων δράσης.

Οι τεχνολόγοι επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφορικών συστημάτων μπορούν να εργαστούν ως στελέχη επιχειρησιακού προγραμματισμού και πληροφορικών συστημάτων απόκτησης και αξιολόγησης πληροφοριών, οργάνωσης και αποθήκευσης των πληροφοριών, στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, στη χρηματοοικονομική διοίκηση, στη διοίκηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ