Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών και Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων ασχολείται με την εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Εκτελεί εργασίες εγκατάστασης του software και hardware των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων.

Εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες και τις δυσλειτουργίες των συστημάτων και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία τους. Αναλαμβάνει την επισκευή ή τη συντήρηση, επιτόπου ή στο εργαστήριο, των συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο κέντρο μηχανογράφησης και δικτύωσης διάφορων υπηρεσιών ή εταιρειών ή ακόμα και σε δικό του εργαστήριο. Ως μισθωτός έχει συνήθως κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζεται υπερωριακά για να καλύψει κάποιες έκτακτες ανάγκες.

Το ωράριο του ελεύθερου επαγγελματία καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών του. Σε διάφορες περιπτώσεις (π.χ., όταν απασχολείται σε τράπεζες ή εταιρείες τηλεπικοινωνιών – internet) απαιτείται να εργάζεται σε βάρδιες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων χρειάζεται να είναι οργανωτικός, υπεύθυνος, συνεπής, παρατηρητικός, να διαθέτει αναλυτική σκέψη, πρακτικό πνεύμα, να είναι σχολαστικός, ευρηματικός και να εργάζεται με συστηματικότητα και μεθοδικότητα.

Πρέπει επίσης να διαθέτει μεγάλη ευχέρεια στο χειρισμό και άριστη γνώση των αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των επικοινωνιακών δικτύων.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Πληροφορική, βάσεις δεδομένων,τεχνολογίες πολυμέσων, λειτουργικά συστήματα υπολογιστών, επικοινωνίες, δίκτυα, τεχνολογίες internet κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι τεχνικοί αυτής της ειδικότητας είναι απαραίτητα στελέχη των τμημάτων πληροφορικής, μηχανογράφησης και τεχνικής υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ή τμημάτων τεχνικής υποστήριξης πελατών σε εταιρείες πληροφορικής. Εργάζονται αρχικά ως ειδικευόμενοι τεχνίτες και μπορούν να εξελιχθούν στη συνέχεια σε τεχνικούς υπεύθυνους (administrator) των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων της επιχείρησης.

Παράλληλα, λόγω των ευρύτερων γνώσεων πληροφορικής που διαθέτουν, μπορούν να δραστηριοποιηθούν και σε άλλους τομείς εφαρμογής της πληροφορικής. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που προσφέρει  προοπτικές εξέλιξης εφόσον ο επαγγελματίας ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και εμπλουτίζει τις γνώσεις του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ