Κτηματομεσίτης – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κτηματομεσίτης – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας είναι ο ειδικός διαμεσολαβητής ο οποίος είναι απαραίτητος σε κάθε συναλλαγή, με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει σε κάθε αγοραπωλησία τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές πελάτες του και τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποφυγή λανθασμένων επιλογών σε σχέση με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Ασχολείται με εκτιμήσεις ακινήτων και τη διερεύνηση της αγοράς ακινήτων για λογαριασμό των πελατών του. Παράλληλα, διευκολύνει τον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασσομένων εφαρμόζοντας τις γνώσεις που έχει πάνω σε θέματα χρηματοδότησης, νομοθεσίας, φορολογίας, πολεοδομίας και άλλων απαραίτητων στοιχείων του τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Κτηματομεσίτης Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας εργάζεται κυρίως εκτός γραφείου καθώς πραγματοποιεί συναντήσεις με τους πελάτες του στα πλαίσια αγοροπωλησιών. Κάποιες ώρες ημερησίως εργάζεται και στο μεσιτικό γραφείο όπου κανονίζει τα ραντεβού με τους πελάτες αλλά και ενημερώνεται από τους συνεργάτες του/της για την πορεία της δουλειάς.

Λόγω της αυξημένης υπευθυνότητας, των διαφόρων απρόβλεπτων καταστάσεων αλλά και των συχνών μετακινήσεων οι επαγγελματίες συχνά βιώνουν άγχος στη δουλειά τους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιτυχημένος Κτηματομεσίτης Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας διακρίνεται από οργανωτικότητα, πειθώ, ικανότητα διαπραγμάτευσης και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι σημαντικό να επιδεικνύει ευγενική και ευχάριστη συμπεριφορά, να μπορεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις και να έχει αυξημένη ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Είναι απαραίτητο να χειρίζεται με ευχέρεια τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης και τεχνολογίας και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις του επαγγέλματός του και την αγορά ακινήτων.

Σπουδές:
Σπουδές στην ειδικότητα Κτηματομεσίτης Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Λογιστική, Εισαγωγή στη Μεσιτεία, Τεχνική των Συναλλαγών, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Οικοδομική, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.), Διοίκηση και Σχεδιασμός Πωλήσεων, Διαφήμιση και Διαφημιστικά Μέσα, Δημόσιες Σχέσεις, Στοιχεία Πολεοδομίας, Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας, Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Τεχνικές Διαπραγματεύσεων κ.α.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο Κτηματομεσίτης Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί είτε ως υπάλληλος είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας μεσιτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί ως σύμβουλος εταιριών επενδύσεων σε ακίνητα και εταιρίες αγοραπωλησίας ακινήτων, σε κτηματομεσιτικά γραφεία, οικοδομικές και κατασκευαστικές εταιρείες, σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες ή να λειτουργήσει το δικό του Μεσιτικό Γραφείο.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ