Προγραμματιστής Συστημάτων και Εφαρμογών Η/Υ

Ορισμός: Ο προγραμματιστής H/Y σχεδιάζει προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μετατρέπει τη λύση του αναλυτή σε λεπτομερή λογικά διαγράμματα & κωδικοποιεί τα προγράμματα στην επιλεγμένη γλώσσα προγραμματισμού, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμα απο τον Η/Υ.

Περιγραφή: Ειδικότερα, λαμβάνει πληροφορίες για ένα πρόβλημα, το αναλύει, σχηματίζει το λογικό διάγραμμα και κατασκευάζει το ανάλογο πρόγραμμα Η/Υ, το οποίο μπορεί να είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ένα λογιστικό σύστημα, ή ένας κειμενογράφος. Ουσιαστικά, προσαρμόζει τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ανάγκες του χρήστη.

Ασχολείται επίσης με τη μελέτη και εφαρμογή νέων συστημάτων, ή με τη βελτίωση και προώθηση γνωστών εφαρμογών και ελέγχει τα προγράμματα για να βεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα ταιριάζουν με την πραγματικότητα και να διορθώσει τα πιθανά λάθη. Όταν το πρόγραμμα τελειοποιηθεί, ο προγραμματιστής ηλεκτρονικού υπολογιστή, συντάσσει ένα “φάκελο προγράμματος” που περιλαμβάνει όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την ανάπτυξη του προγράμματος και γραπτές οδηγίες για το χειριστή του Η/Υ. Επίσης, όταν ορισμένα από τα δεδομένα του προβλήματος αλλάξουν, ο προγραμματιστής πρέπει να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.

Η δουλειά του προγραμματιστή Η/Υ εξαρτάται άμεσα από τον αναλυτή, που έχει μελετήσει το πρόβλημα και έχει προσδιορίσει τη μέθοδο με την οποία θα λυθεί. Έτσι συνεργάζεται μαζί του για να καταρτίσει το πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το αντικείμενο των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχει πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, άριστη σχέση με την τεχνολογία, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης, πρέπει να διαθέτει εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικός, μεθοδικός.

Σπουδές:
Ο προγραμματιστής Η/Υ μπορεί να σπουδάσει στα Τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα απαιτεί ερευνητικό πνεύμα, ευστροφία, ικανότητα λογικών υπολογισμών, υπομονή και ακρίβεια. Η μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ουσιώδεις. Σημαντικά προσόντα επίσης για έναν προγραμματιστή, θεωρούνται η ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού και η αναλυτική, καθαρή σκέψη. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να διαθέτει δημιουργική φαντασία, να έχει ευχέρεια στη χρήση αριθμών και φυσικά, μεγάλη δεξιότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο προγραμματιστής έρχεται συχνά σε επαφή με πελάτες ή χρήστες υπολογιστών και επομένως πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους αποτελεσματικά. Επίσης, χρειάζεται να έχει διδακτική ικανότητα για να εξηγεί τα θέματα της πληροφορικής στους μη ειδικούς με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο. Στην περίπτωση που είναι μέλος ομάδας για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου, πρέπει να είναι συνεργάσιμος και να μπορεί να αξιοποιεί τη γνώμη των άλλων. 

Περιβάλλον ενασχόλησης: Για την ειδικότητα του προγραμματιστή, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι προγραμματιστές μπορούν να αναζητήσουν απασχόληση ως υπάλληλοι σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, ή ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε επιχειρήσεις, αντιπροσωπείες, καταστήματα, οργανισμούς, εταιρίες που διαθέτουν προϊόντα πληροφορικής ή χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα, όπως τα κέντρα πληροφορικής, οι εταιρίες μηχανογραφικών εφαρμογών, τα μηχανογραφικά κέντρα τραπεζών, οργανισμών, υπουργείων, πανεπιστημίων. Μπορούν ακόμα να εργαστούν ως καθηγητές πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στη σχολή ΣΕΛΕΤΕ, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο σχεδιασμό και στην προμήθεια προγραμμάτων σε οποιαδήποτε επιχείρηση ζητήσει τις υπηρεσίες τους.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο προγραμματιστής Η/Υ εργάζεται σε συνθήκες γραφείου και σχεδιαστηρίου, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χώρος εργασίας είναι συνήθως άνετος, ωστόσο η πολύωρη άσκηση του προγραμματιστή μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορεί να επιφέρει σωματική και πνευματική κούραση, καθώς και πιθανότητα προβλημάτων στην όραση εξαιτίας της ακτινοβολίας που εκπέμπει η οθόνη του υπολογιστή.

Πολλές φορές απαιτείται από τον προγραμματιστή να επισκεφτεί και άλλα τμήματα της εταιρίας στην οποία εργάζεται, ή να επισκεφτεί τους πελάτες στο δικό τους εργασιακό χώρο.

Η εργασία του προγραμματιστή είναι αρκετά πολύπλοκη, απαιτεί μεγάλη πνευματική προσπάθεια, συνεχή προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση και ο επαγγελματίας συνήθως, δεν ακολουθεί τα τυπικά ωράρια εργασίας. Σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας, ή δημιουργίας πολύπλοκων προγραμμάτων, μπορεί να εργάζεται όλη την ημέρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας ακόμη, προκειμένου να ετοιμάσει και να δοκιμάσει τα προγράμματα που δημιουργεί.

Γενικά σχόλια: Απαραίτητα προσόντα για το επάγγελμα, θεωρούνται η μεγάλη δεξιότητα στη χρήση Η/Υ και γνώση ανάλογων λογισμικών, η υπομονή, η αναλυτική ικανότητα σκέψης, καθώς και η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης.

Ο προγραμματιστής, περνά πολλές ώρες απόλυτα συγκεντρωμένος μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά τη φάση δημιουργίας και ελέγχου των προγραμμάτων, που αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απομόνωσή του από το γύρω περιβάλλον του (εργασιακό ή οικογενειακό).

Ο προγραμματιστής, διαρκώς πρέπει να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται πάνω στις νέες γλώσσες προγραμματισμού και στη τεχνολογία των Η/Υ που συνεχώς εξελίσσεται.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ