Νομικός Διαδικτύου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί η παροχή νομικών υπηρεσιών για την υπεράσπιση των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της αξιοπρέπειας και της περιουσίας του πελάτη του. Ειδικότερα, συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση που έχει αναλάβει, μελετά και εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, προετοιμάζει το φάκελο του εντολέα του και τον ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Παρίσταται σε δίκες, όπου αγορεύει και υπερασπίζεται το δίκαιο του πελάτη του φροντίζοντας για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης, είναι δυνατόν να παρέχει νομικές υπηρεσίες από το διαδίκτυο μέσω email, web, chat κ.λπ. Είναι γνώστης νομικών ζητημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ψηφιακής υπογραφής και του κώδικα δικτυακής δεοντολογίας και φροντίζει γα την προστασία του πελάτη του και της περιουσίας του από σύγχρονους τρόπους ηλεκτρονικής παρενόχλησης και απάτης μέσω διαδικτύου.

Εξετάζει ποικίλες μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπως η παράνομη πρόσβαση (Hacking), η υποκλοπή, η επέμβαση σε δεδομένα και συστήματα (Cracking), η αλλοίωση ή διαγραφή των δεδομένων με ιούς προγραμμάτων και συστημάτων, η αποστολή πολυάριθμων e-mails με διαφημιστικό περιεχόμενο (Spamming), η απάτη με Η/Υ και πλαστογραφία, το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και της προσβολής της προσωπικότητας και της ηθικής, η καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά.

Μελετά το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πάταξη της κυβερνοτρομοκρατίας και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι σε θέση να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και την ιδιωτική ζωή του πελάτη του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο δικηγορικό του γραφείο, αλλά και σε δικαστήρια για την υπεράσπιση του πελάτη του. Συχνά έχει φόρτο εργασίας, που συνεπάγεται σωματική και πνευματική κόπωση και ένταση. Επιπλέον, εφόσον είναι γνώστης της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι δυνατόν να προσφέρει νομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, γεγονός που του παρέχει ευελιξία, καθώς μπορεί να εργάζεται και από το σπίτι του ή οποιοδήποτε άλλο χώρο όπου υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την υπόθεση που έχει αναλάβει, είναι δυνατόν να μετακινείται σε διάφορους χώρους, ενώ απαιτείται να ταξιδεύει συχνά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να επιμορφώνεται και να συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια Διαδικτυακού Δικαίου και Νέων Τεχνολογιών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση, άριστη γνώση της νομοθεσίας, της νομολογίας και του νομικού πλαισίου του διαδικτυακού δικαίου και ευστροφία, επιμονή και επιμονή. Ακόμη, χρειάζεται μεγάλη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, συνδυαστική και κριτική σκέψη, οργάνωση και μεθοδικότητα.

Επίσης, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να έχει επικοινωνιακές ικανότητες, να διαθέτει ψυχραιμία, ετοιμότητα, αυτοπεποίθηση και ψυχική αντοχή. Τέλος, η χρήση βασικών προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η γνώση ξένων γλωσσών, η δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και η προσαρμοστικότητα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Νομικής των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύγχρονες εξειδικεύσεις, όπως Νομική Πληροφοριακών Συστημάτων, Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαδικτυακό Δίκαιο, Σωφρονιστική Νομική και Ηλεκτρονική Εγκληματολογία κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαστικός λειτουργός, συμβολαιογράφος ή ακαδημαϊκός διδάκτορας. Μπορεί να απασχοληθεί ως νομικός εκπρόσωπος δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών, ως συνεργάτης της Επιστημονικής Επιτροπής Δικαίου και Πληροφορικής της Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής και Η/Υ κ.α.

Επίσης, μπορεί να αναπτύξει συνεργασία με εκδοτικούς οίκους και να ασχοληθεί με τη συγγραφή νομικών βιβλίων και την ανάπτυξη νομικών ζητημάτων, που άπτονται της χρήσης του Διαδικτύου, την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για τη διατήρηση της νομιμότητας και της ασφάλειας στο Internet, με στόχο την αφύπνιση και την ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτικών και πολιτειακών οργάνων της χώρας ως προς τα ζητήματα αυτά.

Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διαδικτυακό Δικηγορικό Γραφείο, παρουσιάζοντας υποδείγματα δικογράφων on line, παρέχοντας νομικές συμβουλές, λειτουργώντας δικτυακούς κόμβους συζητήσεων με άλλους δικηγόρους ή πολίτες και προωθώντας νομικές ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Συνεπώς, η ειδίκευση σε σύγχρονες ειδικότητες και τις νέες τεχνολογίες προσφέρει εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους σε έναν ήδη κορεσμένο επαγγελματικό κλάδο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ