Λογοθεραπευτής

Ορισμός: Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας.

Περιγραφή: Το επάγγελμα του λογοθεραπευτή, σχετίζεται στενά με εκείνο του γιατρού, του εκπαιδευτικού και του ψυχολόγου και περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων όπως, διάγνωση των διαταραχών λόγου, ομιλίας και φωνής, ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους ή τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για την εκτίμηση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, οργάνωση του προγράμματος θεραπείας, εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος και καταγραφή της προόδου του ασθενούς. Ακόμη, περιλαμβάνει την ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων ή/και άλλων συγγενών γύρω από τον κατάλληλο χειρισμό μιας διαταραχής, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλουν στη διαδικασία της αποκατάστασης.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο λογοθεραπευτής πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες, ψυχική αντοχή, φαντασία και ευελιξία, να είναι ευγενικός και να εμπνέει εμπιστοσύνη στον ασθενή. Το αντικείμενο της εργασίας του προϋποθέτει να μην πάσχει ο ίδιος από κώφωση – βαρηκοΐα, δυσαρθρία και τραύλισμα που επηρεάζουν τη λειτουργία λόγου και άρθρωσης.

Σπουδές:
Σπουδές λογοθεραπευτή παρέχουν τα τμήματα Λογοθεραπείας των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα:Ο λογοθεραπευτής, για να βοηθήσει τους ασθενείς του, χρειάζεται να έχει ο ίδιος καλή άρθρωση και καθαρή ομιλία, κοινωνική επιδεξιότητα και ικανότητα επικοινωνίας. Επειδή το επάγγελμά του είναι απαιτητικό, πρέπει να είναι ευαίσθητος, υπομονετικός και επίμονος, όταν το περιστατικό έχει αργή εξέλιξη.

Η εγκαρδιότητά του καθώς και η θετική και ενθαρρυντική προς τον πάσχοντα συμπεριφορά του, διευκολύνουν τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα τους, επιταχύνοντας έτσι την πρόοδο του ασθενή. Ακόμα, ο λογοθεραπευτής πρέπει να είναι αποφασιστικός, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να διαθέτει οργανωτικές δεξιότητες και τη διάθεση να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών. Τέλος, θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην επιστήμη του.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο λογοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας ιδιωτικό γραφείο, ή σε νοσοκομεία, ιδρύματα για παιδιά και ενήλικες, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα πρώιμης παρέμβασης και ψυχικής υγιεινής, θεατρικούς οργανισμούς και Μ.Μ.Ε.

Επαγγελματικές συνθήκες: Στην αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, ο επαγγελματίας συναντά δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, έχει μεγάλη ευθύνη για το αποτέλεσμα και έρχεται αντιμέτωπος με την κούραση σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Η παρέμβασή του γίνεται είτε σε ατομικό επίπεδο (παρακολουθεί τον ασθενή μόνο του κάθε φορά), είτε ομαδικό (παρακολουθεί ομάδα ασθενών με τις ίδιες ή παρόμοιες διαταραχές). Κυρίως εργάζεται μόνος του. Στην ομαδική θεραπεία όμως, μπορεί να εργαστεί μαζί με κάποιον άλλο συνάδελφό του για τη διευκόλυνση των εργασιών της ομάδας. Πολλές φορές ανταλλάσσει απόψεις με επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, ακούει τις απόψεις τους και αποφασίζουν μαζί για τον τρόπο παρέμβασης σε δύσκολες περιπτώσεις.

Ο λογοθεραπευτής, εργάζεται μέσα σε γραφείο ή άλλο κλειστό χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των πελατών του, υγιεινό και ευπρεπή.

Γενικά σχόλια: Η λογοθεραπεία, μια νέα ειδικότητα που κινείται ανάμεσα στη ψυχολογία, την ιατρική και την εκπαίδευση, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκαταστήσουν προβλήματα ομιλίας, λόγου και φωνής.

Ο λογοθεραπευτής, χρειάζεται να είναι πολύ υπομονετικός, να βλέπει με ενδιαφέρον και κατανόηση τον πελάτη του και να έχει ιδιαίτερες επικοινωνιακές ικανότητες προκειμένου να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά το πρόβλημα.

   (πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ