Μάνατζερ Αθλητών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εκπροσώπηση και η διαπραγμάτευση των συμφερόντων των αθλητών όλων σχεδόν των αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβος κ.ά.) είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας τους. Αποκαλούνται ατζέντηδες ή μεσίτες ή μεσάζοντες και ασχολούνται με την επαγγελματική αποκατάσταση των πελατών που εκπροσωπούν. Οι επαγγελματίες μάνατζερ φροντίζουν να διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των αθλητών, τους συμβουλεύουν για τη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας τους, διαπραγματεύονται τις οικονομικές απολαβές τους κ.ά.

Ειδικότερα, στο χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, που αποτελούν τα πιο δημοφιλή και επικερδή αθλήματα, έχουν τον πρώτο λόγο στη σύνταξη των όρων και στην υπογραφή των συμβολαίων τους και διαπραγματεύονται τις μετεγγραφές τους σε ομάδες που ικανοποιούν καλύτερα τις οικονομικές απαιτήσεις τους. Τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα του μάνατζερ γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση γιατί συμβάλλουν στις μεταγραφές αθλητών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού σε συνεργασία με διεθνή γραφεία μεσαζόντων.

Συνθήκες Εργασίας:
Χρειάζεται να μετακινείται αρκετά συχνά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ανάλογα με τις υποχρεώσεις των αθλητών που έχει αναλάβει. Έρχεται σε επικοινωνία με αθλητικούς συλλόγους, προπονητές, διοικητικούς παράγοντες, αλλά και με συναδέλφους του, για την καλύτερη εκπροσώπηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των πελατών του.

Εργάζεται ανάλογα με τις υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα σε περιόδους μετεγγραφών, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο. Ο μάνατζερ δεν είναι πια ερασιτέχνης με λίγες γνωριμίες και μικρό δίκτυο επαφών, αλλά ένας επαγγελματίας στον αθλητικό χώρο που διαθέτει πολυτελή γραφεία και χρησιμοποιεί πολυάριθμο προσωπικό (γραμματείς, βοηθούς κ.ά.).

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η σχέση του μάνατζερ με τους αθλητές που εκπροσωπεί απαιτεί αμοιβαία ηθική δέσμευση και εμπιστοσύνη. Ο μάνατζερ πρέπει να έχει άριστη γνώση της αθλητικής αγοράς, μεγάλο δίκτυο γνωριμιών, επικοινωνιακές δεξιότητες και άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πελατών του.

Η οξυδέρκεια, η σοβαρότητα, η αποφασιστικότητα και η εντιμότητα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσει την εξέλιξη του αθλητή και να συμβάλει στην ολοκλήρωση της προσωπικής και αθλητικής του ταυτότητας. Τέλος, είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας και Αθλητικού Δικαίου για να μπορεί να πληροφορεί με ακρίβεια τους πελάτες του και να διαπραγματεύεται με επιτυχία τους όρους των συμβολαίων τους.

Σπουδές:
Δεν προσφέρονται απευθείας σπουδές για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Σπουδές στο χώρο της διαχείρισης και διαπραγμάτευσης των συμφερόντων των αθλητών παρέχονται στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Καθώς επίσης και από το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, στα τμήματα αυτά προσφέρονται μαθήματα, όπως Αθλητικό Δίκαιο, Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Φορέων, Αθλητισμός, Δημόσιες Σχέσεις και ΜΜΕ, Management, Ψυχολογία Αθλητισμού, Sportmarketing, Θεωρία και Πρακτική επενδύσεων, Διεθνές Marketing, Χορηγία και Διαφήμιση στον αθλητισμό και Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Τομείς Απασχόλησης
Για να εργαστεί κανείς ως μάνατζερ χρειάζεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου αλλά και στη χώρα μας, οι επαγγελματίες μάνατζερ υπάγονται στην οικεία ομοσπονδία και η έκδοση άδειας απαιτεί την υπογραφή, ενός ασφαλιστικού συμβολαίου με αρκετά υψηλό χρηματικό αντίτιμο. Ακόμη, η Διεθνής Ομοσπονδία (FIFA) ζητεί από τις εθνικές ομοσπονδίες να τηρούνται αυστηρά οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και απαιτεί να διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι ο μάνατζερ αθλητών, πέρα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, οφείλει να έχει γνώσεις βασικών αρχών του Αθλητικού Δικαίου και των διαδικασιών που προβλέπονται διεθνώς για τις μετεγγραφές και τις σχετικές προσφυγές των αθλητών.

Οι δυνατότητες απασχόλησης των μάνατζερ των αθλητών βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις βασικές σπουδές τους, το άθλημα στο οποίο ειδικεύονται και κυρίως τις επικοινωνιακές και διαμεσολαβητικές τους ικανότητες.

Οι αποδοχές τους είναι ιδιαίτερα υψηλές και ποικίλλουν, ανάλογα με την ομάδα, το σύλλογο ή το φορέα με τον οποίο διαπραγματεύονται τον πελάτη τους. Για την ακρίβεια, οι μάνατζερ αμείβονται με ένα σημαντικό ποσοστό επί του ποσού της μετεγγραφής που πραγματοποιούν και των γενικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν. Στα συμβόλαια υπάρχουν απαραιτήτως οι σφραγίδες τους, που πιστοποιούν την ταυτότητα του προσώπου που διαμεσολάβησε, αλλά και το δικαιούχο του ποσοστού της μεσιτείας. Ακόμη, αρκετά συχνά εισπράττουν ένα μέρος από τις αποδοχές και τα πριμ που εξασφαλίζουν για τους πελάτες τους.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ