Στέλεχος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Χρησιμοποιεί, στατιστική, οικονομική θεωρία και εφαρμοσμένη πληροφορική. για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Παίρνει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, καταρτίζει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.

Είναι σε θέση να κάνει προβλέψεις για το ύψος των ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση και γενικότερα να εκτιμά τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου γενικά καλές, αναλύοντας τα δεδομένα που προέκυψαν κατόπιν έρευνας με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή συγκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές και μετακινείται αρκετά συχνά για τη διεξαγωγή ερευνών.

Πολλές φορές, για τις ανάγκες της έρευνας, έρχεται σε επαφή με ομάδες ανθρώπων, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δύστροπους χαρακτήρες και κακές συμπεριφορές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το Στέλεχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης έχει τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής.

Πρέπει να είναι μεθοδικός, διορατικός, παρατηρητικός, αποφασιστικός, ευέλικτος και να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη. Απαραίτητη επίσης είναι η εξοικείωσή του με τους αριθμούς και τους πίνακες δεδομένων.

Σπουδές:
Το Στέλεχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι πτυχιούχος από το αντίστοιχο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Eκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠAΙΤΕ.

Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπου μπορεί να εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος, ακόμα και σε εταιρείες πληροφορικής για δημιουργία λογισμικού σχετικού με αναλογιστικές μελέτες. Είναι, βέβαια, γεγονός ότι τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τη χρησιμότητα της στατιστικής-ασφαλιστικής επιστήμης.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναγκαία συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα δημιουργήσουν και στη χώρα μας τις συνθήκες για την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού στατιστικολόγων – ειδικών αναλυτών ασφαλιστικής αγοράς. Η εικόνα της αγοράς εργασίας για τα, σε αντίθεση με πολλά άλλα επαγγέλματα, αναμένεται να βελτιώνεται συνεχώς και επομένως οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ