Γεωλόγος

Ορισμός: Ο γεωλόγος ασχολείται με γεωλογικές, υδρογεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, τεκτονικές, τεχνικο-γεωλογικές έρευνες, μελέτες και εφαρμογές.

Περιγραφή: Ο γεωλόγος, εξετάζει και αναλύει τους διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς και τις μεταλλαγές που έχουν υποστεί με την πάροδο των αιώνων και ασχολείται με παλαιοντολογικές μελέτες. Μελετά και αναλύει ορυκτά και πολύτιμους λίθους, κάνει έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου, άνθρακος, μεταλλευμάτων, αερίων, ραδιενεργών πρώτων υλών, γεωθερμικών πεδίων αλλά και φλεβών υπογείων υδάτων κατάλληλων για εκμετάλλευση.

Στα πλαίσια των μελετών αυτών πραγματοποιεί χαρτογραφήσεις, δειγματοληψίες πετρωμάτων, εργαστηριακές δοκιμές, παρακολούθηση γεωτρήσεων και ελέγχους της στάθμης των υπόγειων νερών. Όταν τελειώσει τις μελέτες του, ετοιμάζει αναφορές ή εισηγήσεις για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών του.

Συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων για την κατασκευή μεγάλων επιφανειακών έργων, όπως η κατασκευή αεροδρομίων, σηράγγων, φραγμάτων, λιμανιών και άλλων.
Κατά την εργασία του χρησιμοποιεί γεωλογική πυξίδα, σφυρί, υψομετρικό βαρόμετρο, φωτογραφική μηχανή, κιάλια και άλλα μέσα. Στο εργαστήριο χρησιμοποιεί μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορες συσκευές για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι παρατηρητικός, μεθοδικός, υπεύθυνος, δυναμικός και συνεπής, και να διαθέτει επινοητικότητα, ενεργητικότητα και κριτική ικανότητα. Επίσης, πρέπει να αγαπά τη φύση και να έχει φυσική αντοχή και ευκινησία, γιατί ορισμένες φορές είναι υποχρεωμένος να εργάζεται κάτω από δύσκολες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες.

Απαιτείται, επίσης, υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα, ικανότητα αντίληψης μορφών και σχημάτων, ευχέρεια λόγου, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα τμήματα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος  των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδαιότητα: Ο γεωλόγος πρέπει να είναι μεθοδικός, υπεύθυνος, ευσυνείδητος, δυναμικός και συνεπής. Χρειάζεται να έχει επινοητικότητα, ενθουσιασμό και ενεργητικότητα. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες, προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην επικοινωνία. Επίσης, πρέπει να αγαπά τη φύση και να έχει φυσική αντοχή και ευκινησία, γιατί κάποιες φορές χρειάζεται να εργαστεί κάτω από δύσκολες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες.

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται επίσης υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παρατήρησης και ανάλυσης, αντίληψη μορφών και σχημάτων, γλωσσική ικανότητα και δεξιότητα στη χρήση ειδικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Μέλλον: Οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η ανάγκη όμως για εύρεση νέων ενεργειακών πηγών καθώς και η αύξηση του ρυθμού κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής, (Μετρό, οδικοί άξονες, σήραγγες), αναθερμαίνουν τη ζήτηση για νέες θέσεις εργασίας. Οι αμοιβές του γεωλόγου θεωρούνται ικανοποιητικές.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Εργάζεται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, στο Υπουργείο Γεωργίας, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να απασχοληθεί σε τεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις και σε ιδιωτικά γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών. Τέλος, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του εκτελείται σε συνεργασία με άλλους ειδικούς, ή ατομικά και από τη φύση της απαιτεί υπευθυνότητα. Πολλές φορές, έχει άστατο ωράριο, ειδικότερα κατά την εργασία του στην ύπαιθρο. Συχνά κινείται σε δύσβατες περιοχές, αντιμετωπίζοντας άσχημες καιρικές συνθήκες. Απαιτούνται πολλές ώρες ορθοστασίας που προκαλούν σωματική κόπωση και ένταση.
Όταν συντάσσει τις αναφορές του ή ασχολείται με την έρευνα, εργάζεται σε συνθήκες γραφείου.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Εγγράφεται στο Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων και δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Γενικά σχόλια: Ο γεωλόγος ερευνά, μελετά και αναλύει με επιστημονική μέθοδο το έδαφος για την εκμετάλλευση πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, ή για την εισήγηση της καταλληλότητας του προκειμένου να γίνουν κατασκευαστικά έργα.

Το έργο του γεωλόγου, απαιτεί υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, εμπειρία, παρατηρητικότητα, αναλυτική και κριτική σκέψη προϋποθέτει δε, αγάπη για τη γη και το περιβάλλον.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ