Οστεοπαθητικός με ειδίκευση στη Μυοσκελετική Οστεοπαθητική

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μυοσκελετική οστεοπαθητική είναι μια επιστημονική προσέγγιση η οποία προσπαθεί να αποκλείσει μια μεγάλη κλίμακα παθολογιών που προέρχονται από τις επιμέρους ή γενικές ανισορροπίες του ανθρώπινου σώματος, στατικής ή δυναμικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, ο οστεοπαθητικός με ειδίκευση στη μυοσκελετική οστεοπαθητική επιδιώκει τη φυσιολογική επαναφορά της κίνησης που χαρακτηρίζει τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος.

Λαμβάνει υπόψη του την ιδιαίτερη ανατομία, τη φυσιολογία και την ειδική παθολογία του κάθε ασθενούς και προβαίνει σε οστεοπαθητική διάγνωση προκειμένου να συμβάλει στη θεραπεία των προβλημάτων που προέρχονται από τραυματισμούς, στρες ή διάφορες αρρώστιες. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις είναι ανάγκη να συνεργάζεται με ιατρούς συναφών ειδικοτήτων, ειδικούς μασάζ, φυσιοθεραπευτές κ.ά., ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι ασθενείς του υποβάλλονται και σε άλλες θεραπείες.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται μόνος του, αλλά είναι δυνατόν να συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες θεραπευτές και ιατρούς συναφών ειδικοτήτων. Ο χώρος όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του πρέπει να δημιουργεί ένα ζεστό και οικείο συναίσθημα τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους.

Το ωράριο εργασίας του καθορίζεται τόσο από τον αριθμό και από τις ανάγκες της πελατείας του. Τέλος, χρειάζεται, να παρακολουθεί σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και των δακτύλων, η διάθεση για προσφορά, η υπευθυνότητα και η συνέπεια και η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας είναι μερικά από τα προσόντα που οφείλει να διαθέτει ο ειδικός που θέλει να σταδιοδρομήσει στο συγκεκριμένο χώρο.

Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει καλή φυσική κατάσταση και αντοχή, αφού πρόκειται για ένα επάγγελμα που απαιτεί πολύωρη ορθοστασία και προκαλεί μεγάλη κόπωση.

Σπουδές:
Δεν προσφέρονται σχετικές σπουδές στη χώρα μας. Οι περισσότεροι οστεοπαθητικοί είναι διπλωματούχοι σπουδών πανεπιστημίων των χωρών του εξωτερικού, όπως της Αγγλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου κ.ά.

Μάλιστα, η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει περισσότερες από 5.000 ώρες διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ υπάρχει και η προοπτική του ελεύθερου επαγγελματία. Ειδικότερα, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί σε δικό του ινστιτούτο ή ιατρικό κέντρο οστεοπαθητικής, σε θεραπευτήρια, σε κλινικές, σε κέντρα αποκατάστασης κ.ά.

Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα να διδάξει το αντικείμενό του σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές εναλλακτικών ή συμπληρωματικών θεραπειών.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ