Στέλεχος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ρόλος του στελέχους αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης είναι συνήθως διοικητικός και έχει την ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης γεωργο-οικονομικών θεμάτων σε μια γεωργική εκμετάλλευση, σε ένα συλλογικό φορέα ή και σε εθνικό επίπεδο με τη διεξαγωγή ερευνών που έχουν στόχο την ανάπτυξη της επιστήμης και την επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Tο στέλεχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης συνήθως εργάζεται στο γραφείο του, συχνά όμως μοιράζει το χρόνο εργασίας του μεταξύ γραφείου και υπαίθρου, όπου συνεργάζεται συνήθως με τους υπόλοιπους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες θεωρούνται απαραίτητα προσόντα προκειμένου να σταδιοδρομήσει κάποιος στο επάγγελμά του στελέχους αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης.

Επίσης, χρειάζεται να είναι ευέλικτος, μεθοδικός, συνεπής και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική γεωργία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, καθώς και στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (παράρτημα Ορεστιάδα).

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών για τη γεωργία, εμπορικές επιχειρήσεις πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, αναπτυξιακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, γραφεία μελετών, συνεταιριστικές οργανώσεις και ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας στο ρόλο του συμβούλου ή προμηθευτή του αγροτικού χώρου.

Επίσης, μπορεί να στελεχώσει δημόσιους φορείς όπως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, γραφεία γεωργικής ανάπτυξης και τους νέους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καποδίστριας κ.λ.π.). Τέλος μπορεί να διοριστεί ως καθηγητής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Στην αγορά εργασίας το επάγγελμα του στελέχους αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με τη γεωργική παραγωγή και πολιτική.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ