Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η δομή του ελληνικού φορολογικού συστήματος, καθιστά τη συμβολή του ειδικού αυτού απαραίτητη, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε φυσικά πρόσωπα. Ανάμεσα στα βασικά καθήκοντά του, είναι να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, να συντάσσει τις δηλώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Παρακρατεί τον προβλεπόμενο φόρο από τους μισθούς και τα ημερομίσθια των εργαζομένων και συντάσσει μισθολογικές καταστάσεις. Ενημερώνει και ελέγχει τα βιβλία της επιχείρησης, αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές και αγοράζει τα ένσημα για το προσωπικό.

Συμμετέχει στις εργασίες απογραφής των αποθεμάτων των επιχειρήσεων και στη σύνταξη των διαφόρων οικονομικών καταστάσεών τους. Προκειμένου να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του, χρησιμοποιεί Η/Υ με το κατάλληλο λογισμικό.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι το λογιστήριο της οικονομικής μονάδας. Πρόκειται για εργασία γραφείου, οι συνθήκες της οποίας εξαρτώνται από το επίπεδο οργάνωσης, τον εξοπλισμό και το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης που απασχολείται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, να έχει καλή σχέση με τους αριθμούς, να είναι μεθοδικός, επιμελής, οργανωτικός και ακριβής στους υπολογισμούς του.

Η συνεχής ενημέρωσή του γύρω από τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα είναι απαραίτητη προκειμένου οι υπολογισμοί του να είναι ακριβείς και σύντομοι.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να σταδιοδρομήσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ελεγκτικές λογιστικές εταιρείες, ως ελεύθερος επαγγελματίας τηρώντας βιβλία διαφόρων κατηγοριών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ