Εκπαιδευτής Σκύλων (Ζώων)

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το επάγγελμα του εκπαιδευτή ζώων, διακρίνεται διεθνώς σε δύο κύριες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων: τον εκπαιδευτή οικόσιτων ζώων (σκύλων) και τον εκπαιδευτή αγρίων ζώων. Η πρώτη κατηγορία εμφανίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με τις ιδιωτικές εταιρείες προστασίας και αφορά κυρίως την εκπαίδευση σκύλων, ενώ η δεύτερη κατηγορία πρακτικά δεν υπάρχει στην Ελλάδα, καθώς δεν υφίσταται οργανωμένο θέαμα με άγρια ζώα, τσίρκο ή άλλο.

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτής των σκύλων να έχει αποτελέσματα στην εργασία του πρέπει να γνωρίζει ευθύς εξ αρχής το ακριβές αντικείμενο και το σκοπό της εκπαίδευσης και τον προσδιορίζει, αφού προηγουμένως συζητήσει με τον πελάτη του και κάτοχο του ζώου.

Η εκπαίδευση των σκύλων, βασίζεται στη συμπεριφοριστική ψυχολογία ή κυνοψυχολογία και στα εξαρτημένα ανακλαστικά του σκύλου και περιλαμβάνει διάφορα στάδια καθώς και διαφορετικούς σκοπούς ή αντικείμενο (φύλαξη σπιτιών και ατόμων, συνοδεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανεύρεση και διάσωση εγκλωβισμένων ατόμων μετά από φυσικές καταστροφές, ανεύρεση βομβών και διαφόρων ουσιών κ.λπ.) και κυμαίνεται από σαράντα ημέρες έως δύο χρόνια και ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο εκπαιδευτής σκύλων εργάζεται στην ύπαιθρο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και συχνά επικίνδυνες, καθώς δεν είναι σπάνιοι οι τραυματισμοί από τις επιθέσεις των σκύλων που εκπαιδεύονται για φύλακες, επομένως πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, αναγκάζεται να είναι όρθιος για πολλές ώρες, ευρισκόμενος σε μεγάλη ένταση και άγχος. Γενικά, όμως, πρόκειται για ένα ενδιαφέρον και συναρπαστικό επάγγελμα που αμείβεται αρκετά καλά. Ο εκπαιδευτής σκύλων μπορεί επίσης να εργασθεί και σε κτηνιατρικές κλινικές ως νοσοκόμος.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη και η φροντίδα για τα ζώα, η ικανότητα να επικοινωνεί μαζί τους, η ψυχραιμία σε δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις, η εστίαση της προσοχής, η επιμονή και κυρίως η υπομονή, είναι αναγκαία προσόντα για εκείνον ή εκείνη που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των σκύλων.

Παράλληλα, ο εκπαιδευτής σκύλων, πρέπει έχει καλές γνώσεις γύρω από την ψυχολογία και τη συμπεριφορά των ζώων, να διαθέτει σωματική δύναμη, αντοχή και «ατσάλινα νεύρα», ζωηρό και συνεχές ενδιαφέρον για το αντικείμενο της εργασίας του και να ενημερώνεται συχνά για τυχόν εξελίξεις στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης των σκύλων.

Σπουδές:
Για να γίνει κάποιος εκπαιδευτής ζώων πρέπει να φοιτήσει σε κάποια από τις Ειδικές Ιδιωτικές Σχολές Εκπαιδευτών Ζώων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (οι εκπαιδευτές «πρώτης γενεάς» εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό) ή να ακολουθήσει την μέθοδο της μαθητείας-εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, μαθητεύοντας κοντά σε παλιότερους εκπαιδευτές ζώων και μαθαίνοντας την εργασία αυτή εμπειρικά.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο εκπαιδευτής ζώων μπορεί να απασχοληθεί:

  • στα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, κ.λπ.) με σύμβαση έργου,
  • σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών,
  • ως νοσοκόμος/α ζώων σε κτηνιατρικές κλινικές ή ιατρεία μικρών ζώων,
  • ως ελεύθερος/η επαγγελματίας με την εκπαίδευση σκύλων είτε ως φυλάκων είτε ως συνοδών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ