Πυροσβεστικό Σώμα Μόνιμοι

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η αντιμετώπιση και κατάσβεση αστικών, περιαστικών και δασικών πυρκαγιών καθώς και η προστασία ανθρώπων και αγαθών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως αξιωματικός, υπαξιωματικός ή πυροσβέστης. Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι υπηρεσία οργανωμένη με στρατιωτικό τρόπο και υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες της εργασίας τους είναι ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες, αφού χρειάζεται να επεμβαίνουν γρήγορα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στις μεγάλες πυρκαγιές, στις πλημμύρες και στους σεισμούς θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.

Δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο εργασίας και πρέπει να βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα, όποτε τους καλεί η υπηρεσία. Η περίοδος του καλοκαιριού είναι η πιο δύσκολη για τους πυροσβέστες, εξαιτίας των συχνών δασικών πυρκαγιών αλλά και λόγω της έλλειψης των αναγκαίων και σύγχρονων μέσων εξοπλισμού που θα διευκόλυναν την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτουν καλή σωματική υγεία και αντοχή, ψυχραιμία, τόλμη και συνείδηση της σημασίας του κοινωνικού έργου που επιτελούν. Οι αξιωματικοί πρέπει να διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στη Σχολή Ανθυποπυραγών, καθώς και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο αριθμός των εισαγομένων κατ’ έτος στις παραπάνω σχολές ορίζεται από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Περισσότερα στοιχεία: εδώ

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ