Μεταφραστής

Ορισμός: Ο μεταφραστής ασχολείται με την απόδοση κειμένων από μια γλώσσα σε άλλη.

Περιγραφή: Ο μεταφραστής μεταφέρει και αποδίδει κείμενα από τη μία γλώσσα (συνήθως τη μητρική) σε μια ξένη γλώσσα, ή το αντίστροφο. Ανάλογα με τον τομέα ειδίκευσής του (πχ, οικονομία, ιατρική, λογοτεχνία) χρησιμοποιεί λεξικά με την αντίστοιχη ορολογία για την καλύτερη δυνατή απόδοση των όρων.

Ειδικότερα, ο μεταφραστής μελετά το κείμενο που καλείται να αποδώσει σε μια άλλη γλώσσα, για να συλλάβει το ύφος και τις ιδιαιτερότητές του. Μεταφράζει το κείμενο, επιλέγοντας την απόδοση εκείνη που αντανακλά καλύτερα το πνεύμα και νόημα του πρωτότυπου κειμένου. Τέλος, αφού ολοκληρώσει τη μετάφραση, αντιπαραβάλει το πρωτότυπο με το κείμενο της μετάφρασης, ελέγχει δηλαδή αν έχουν αποδοθεί σωστά τα κείμενα.

Απαραίτητα για έναν μεταφραστή είναι τα γενικά και εξειδικευμένα σε διάφορους θεματικούς τομείς λεξικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και ειδικά προγράμματα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Ο μεταφραστής με τη δουλειά του φέρνει σε επαφή ανθρώπους και πολιτισμούς που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Για το λόγο αυτό είναι μεγάλη και η ευθύνη του για την ακριβή μεταφορά των λεγομένων / κειμένων, ώστε να αποδίδεται και στις δύο γλώσσες το ίδιο νόημα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι εύστροφος, ετοιμόλογος, αντικειμενικό και εκτός από την ελληνική γλώσσα θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τουλάχιστον άλλες δύο ξένες γλώσσες για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της δουλειάς του.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει την ειδική ορολογία των θεμάτων που κάθε φορά προκύπτουν, να διαθέτει συνθετικές ικανότητες και να είναι ακριβής και ταχύς ιδιαίτερα στην απόδοση του προφορικού λόγου.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Σπουδές με αντίστοιχο περιεχόμενο (παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στους τομείς διοίκησης και εμπορίου) παρέχονται στην κατεύθυνση Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία  του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τέως ΤΕΙ Ηπείρου.

Μπορεί επίσης  να παρακολουθήσει την εκπαίδευση που προσφέρουν τα μεταφραστικά τμήματα των συμβουλίων των διαφόρων χωρών στην Ελλάδα (όπως για παράδειγμα το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τα λοιπά). Μελετώντας την ειδική ορολογία κάποιου τομέα, μπορεί να εξειδικευτεί σε αυτόν.

Σπουδαιότητα: Ο μεταφραστής πρέπει να διακρίνεται από επιμονή και υπομονή. Επίσης, να έχει πνευματική οξύτητα, επινοητικότητα, να είναι ετοιμόλογος και να διαθέτει ικανότητα στην έρευνα πηγών καθώς την δυνατότητα να ανατρέξει σε λεξικά και άλλα εργαλεία αναφοράς για να βελτιώσει την τελική εικόνα της μετάφρασης. Οφείλει να έχει ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες καθώς και ευρύ πεδίο γνώσεων σε διάφορους θεματικούς τομείς. Ακόμα, χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά την απόδοση της λεπτομέρειας και να επιτυγχάνει απόλυτη συγκέντρωση και διαύγεια πνεύματος κατά την ώρα της εργασίας.

Η αντικειμενικότητα σε συνδυασμό με τη συνέπεια και την ευσυνειδησία, είναι γνωρίσματα που ένας μεταφραστής πρέπει να διαθέτει για να μην επηρεάζεται η εργασία από τις πεποιθήσεις του. Πρέπει ακόμα να έχει ικανότητα αντοχής στην πίεση που προκαλούν οι προθεσμίες και ο φόρτος εργασίας χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της εργασίας του.

Περιβάλλον ενασχόλησης:Ο μεταφραστής μπορεί να απασχοληθεί, σε διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς (όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών), σε διεθνείς επιχειρήσεις, ως υπάλληλος σε κάποιο μεταφραστικό γραφείο, σε εκδοτικές επιχειρήσεις, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Ακόμα, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει δικό του μεταφραστικό γραφείο ή να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και να αναλαμβάνει μεταφράσεις κατά παραγγελία.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η δυσκολία του επαγγέλματος βρίσκεται στην ακριβή κατανόηση και απόδοση των κειμένων από τη μια γλώσσα στην άλλη. Ο μεταφραστής δουλεύει ατομικά και επιτελεί πνευματική εργασία, ιδιαίτερα όταν μεταφράζει επιστημονικά, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά κείμενα.

Το περιβάλλον εργασίας του είναι τα γραφεία κάποιου οργανισμού ή επιχείρησης, ενώ ορισμένες φορές υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται στο σπίτι του χωρίς να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο ωράριο.

Γενικά σχόλια: Ενδιαφέρον και επικερδές επάγγελμα, για όσους αγαπούν τις ξένες γλώσσες, τις επαφές με πολιτισμούς άλλων χωρών, την ανάγνωση, μελέτη και γραφή

Ο μεταφραστής, που γνωρίζει άπταιστα τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, εργάζεται μεθοδικά και συστηματικά, με ακρίβεια, ταχύτητα και υπευθυνότητα, για να αποδώσει όσο πιο πιστά γίνεται τα κείμενα που μεταφράζει, συλλαμβάνοντας ακόμη, την ουσία των ιδεών, νοημάτων και αισθημάτων που εκφράζουν αυτά.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ