Ειδικός Βιομηχανικής Φαρμακευτικής και Φαρμακοχημείας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συστηματική έρευνα για την ανακάλυψη καινούριων φαρμάκων, η ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες και η επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων. Ο ειδικός Βιομηχανικής Φαρμακευτικής και Φαρμακοχημείας υποστηρίζει την έρευνα στους τομείς της Κλινικής Φαρμακολογίας, της Κλινικής Τοξικολογίας, της Βιοφαρμακευτικής και Φαρμακοκινητικής κ.ά. και συμβάλλει στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία.

Στο κλινικό εργαστήριο μελετά τη θεραπευτική αξία ενός φαρμάκου συγκρίνοντάς το με άλλα φάρμακα της ίδιας ή διαφορετικής ομάδας, εκτιμά τις επιδράσεις του στην κλινική κατάσταση του ασθενούς, αναλύει τη διαδικασία της απορρόφησης των φαρμάκων από τον οργανισμό και αναπτύσσει στρατηγικές βελτίωσης της δράσης της φαρμακευτικής αγωγής. Έτσι, συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο της φαρμακευτικής επιστήμης με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στις φαρμακευτικές βιομηχανίες.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε φαρμακοβιομηχανίες, σε εξειδικευμένο εργαστήριο. Συνήθως δουλεύει σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, όπως χημικούς, μικροβιολόγους, γιατρούς και φαρμακοποιούς. Όταν λαμβάνει μέρος σε πειραματικά ερευνητικά προγράμματα εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς χωρίς ωράριο.

Χρειάζεται να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής και να ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας και βιοηθικής. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχει σε διάφορες φαρμακευτικές κλινικές μελέτες, να παρακολουθεί συνέδρια, αλλά και να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει ερευνητικό πνεύμα, καινοτόμες ιδέες, υπομονή, επιμονή, και να διακρίνεται για την ευαισθησία και την υπευθυνότητά του έχοντας επίγνωση της σοβατότητας του έργου του, που σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή.

Επιβάλλεται, επίσης, να είναι ακριβής, παρατηρητικός και σχολαστικός κατά την εργαστηριακή εργασία που απαιτεί το επάγγελμά του και μεθοδικός όταν καταγράφει, επεξεργάζεται και αναλύει τα αποτελέσματα των μελετών του.

Τέλος, εκτός από την πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει να χειρίζεται με επιδεξιότητα τα πολύπλοκα όργανα, τα ειδικά μικροσκόπια και άλλα σύγχρονα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη δουλειά του. Να σημειωθεί ότι, καθώς συχνά χειρίζεται ευαίσθητα ζητήματα γύρω από τη δημόσια υγεία, οφείλει να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμά του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα  Φαρμακευτικής των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο (οι σπουδές οι οποίες κρίνονται απαραίτητες)  σε σχετικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, όπως:  στη Βιομηχανική Φαρμακευτική, στον Έλεγχο και την Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων, Φαρμακοχημεία και την Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων, στη Φαρμακευτική Τεχνολογία, στη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία – Μοριακή Διαγνωστική, στη Φαρμακολογία και Θεραπευτική, στη Φαρμακογνωσία και τα Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σε βιομηχανίες παραγωγής φαρμάκων, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του φαρμακείο, εφόσον διαθέτει τη σχετική άδεια. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εργαστήρια βιοφαρμακευτικής πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα σε ινστιτούτα και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς της εφαρμοσμένης φαρμακευτικής επιστήμης.

Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας (Ν. 2667/1998, ΦΕΚ τ. Α’ 281/1998). Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί ως μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ