Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο ποιοτικός έλεγχος, η συντήρηση και η αξιοποίηση των τροφίμων είναι σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της εργασίας του. Ειδικότερα, ελέγχει την ποιότητα όλων των τροφίμων (κρεάτων, ψαριών, θαλασσινών, ειδών παντοπωλείου), γνωρίζει τους βαθμούς ψύξης της συντήρησής τους καθώς και τους κανόνες υγιεινής για την αποθήκευση και ερευνά την αγορά για τις τιμές.

Επίσης, ασχολείται με την υγιεινή των τροφίμων, με την ποιότητα των σκευών της κουζίνας, την καθαριότητά τους, το πλύσιμο των λαχανικών και φρούτων, τον καθαρισμό των χώρων της κουζίνας, το γρήγορο και επιμελημένο σερβίρισμα. Παρασκευάζει εδέσματα κάθε μορφής και ποικιλίας, χρησιμοποιώντας όλα τα είδη ζωικών και φυτικών προϊόντων (κρέατα, όσπρια, λαχανικά κ.λπ.). Αναλαμβάνει την οργάνωση της κουζίνας αναθέτει εργασίες σε υπεύθυνους τμημάτων και ελέγχει τα εμπορεύματα που παραλαμβάνουν.

Επίσης, είναι υπεύθυνος για τις μερίδες και το μενού της επόμενης μέρας λαμβάνοντας υπόψη και τους κανόνες της διαιτητικής. Τέλος, κατέχει βασικές γνώσεις και ζαχαροπλαστικής τέχνης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στους χώρους παρασκευής των φαγητών μιας επιχείρησης. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται κουραστική, εφόσον απαιτεί ορθοστασία και παρακολούθηση της ετοιμασίας των φαγητών, σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του ωραρίου. Όσο πιο καθαροί και άνετοι είναι οι χώροι εργασίας του τόσο πιο καλές είναι και οι συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα υλικά που χρησιμοποιεί και να τηρεί με σχολαστικότητα τους κανόνες ατομικής υγιεινής και υγιεινής των τροφίμων. Επίσης να διαθέτει φαντασία και επινοητικότητα, ώστε να δημιουργεί νέες συνταγές και να έχει δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών. Τέλος, πρέπει να είναι συνεργάσιμος, ευγενικός και πρόθυμος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακής και επισιτιστικής μορφής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ