Διαδικτυακός Διαφημιστής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών, αλλά και την αύξηση των πωλήσεων των διαφημιζόμενων αγαθών.

Ειδικότερα, ο διαδικτυακός διαφημιστής ασχολείται με τη συστηματική και οργανωμένη προβολή και προώθηση ενός προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας, γνωρίζοντας τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις ανάγκες που μπορούν να ικανοποιήσουν και στις οποίες θα στηριχθεί η σχετική διαφήμιση. Για το σκοπό αυτό επισημαίνει τα πλεονεκτήματα, καθώς και τα μειονεκτήματά τους και αναζητά πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά παρόμοιων ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών που υπάρχουν στην αγορά.

Κατόπιν, διαμορφώνει το κεντρικό μήνυμα για τη διαφημιστική εκστρατεία, επιδιώκοντας την προβολή των πλεονεκτημάτων των προϊόντων/υπηρεσιών και αποφεύγοντας την αναφορά στα μειονεκτήματά τους. Για την εκτέλεση της εργασίας του ο διαδικτυακός διαφημιστής συνεργάζεται με άλλους ειδικούς, (π.χ., γραφίστες, κινηματογραφιστές, ηθοποιούς, ειδικούς μάρκετινγκ, στελέχη επικοινωνιακής πολιτικής και δημοσίων σχέσεων κ.λ.π.).

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και δυνατότητα γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ συχνά χρειάζεται να επισκέπτεται τους πελάτες του ή τους χώρους παραγωγής του διαφημιστικού υλικού. Συνήθως δεν ακολουθεί συγκεκριμένο ωράριο και τις περισσότερες φορές εργάζεται κάτω από συνθήκες άγχους και πίεσης, προκειμένου να τηρηθούν τα στενά χρονικά όρια που θέτουν οι πελάτες και επιβάλλει ο ανταγωνισμός. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι αμοιβές είναι πολύ ικανοποιητικές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Είναι απαραίτητο να διαθέτει δημιουργικότητα, φαντασία, πειθώ, ευχέρεια λόγου, οργανωτικότητα και να αντέχει στην πίεση και στο άγχος.

Επίσης, χρειάζεται να έχει γνώσεις κοινωνικής ψυχολογίας, τεχνικών επικοινωνίας και αρχών μάρκετινγκ, να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, να γνωρίζει ικανοποιητικά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα,να χειρίζεται ειδικά προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχει ιδιαίτερες γνώσεις στον τομέα υπηρεσιών διαδικτύου.

Για να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές συνθήκες του επαγγέλματος είναι απαραίτητο να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της διαφήμισης, καθώς και στο χώρο των νέων τεχνολογιών, και να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάμηνα και απαιτείται πρακτική εξάσκηση και πτυχιακή εργασία.

Ακόμη, σπουδές παρέχονται μέσα από την κατεύθυνση Μάρκετινγκ των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ: Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε διαφημιστικές εταιρείες, καθώς και σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς που διαθέτουν τμήμα δημοσίων σχέσεων, σε εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών εντύπων, σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και αναψυχής, σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε υπηρεσίες στο χώρο του πολιτισμού και των επικοινωνιών, σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σε τράπεζες, σε εξαγωγικές εταιρείες, σε επιχειρήσεις ειδικών ενδιαφερόντων του τριτογενούς τομέα και υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, σε επιχειρήσεις εμπορίου και μεταφορών, σε επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Γεωργίας και του Τουρισμού, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κ.α.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας εργασίες για διαφημιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις ή ακόμα και για ιδιώτες. Πελάτες του, λοιπόν, μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς, ακόμη και πολιτικά κόμματα.

Να σημειωθεί ότι με τη διαφήμιση μπορούν να ασχοληθούν και άνθρωποι που οι σπουδές τους δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο αυτό. Εκείνοι, όμως που θα καταφέρουν να σταδιοδρομήσουν και να καταξιωθούν στο χώρο αυτό απολαμβάνουν μεγάλα οφέλη τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. άλλωστε, οι πιο πετυχημένες διαφημίσεις προϊόντων προβάλλονται στην τηλεόραση έχουν εισβάλει πλέον και στο internet και μάλιστα με τρόπο περισσότερο ευφάνταστο, δημιουργικό και εν τέλει πιο δελεαστικό από ό,τι στη μικρή οθόνη.

Επιπλέον, το internet σήμερα αποτελεί μια από τις βιτρίνες των εταιρειών, ένα μεγάλο και ανέξοδο πολυκατάστημα, όπου μπορούν να εκθέσουν τα προϊόντα τους και να καταγράψουν τα αποτελέσματα που έχει η διαφημιστική τους προβολή. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδίαση – υλοποίηση ιστοχώρων προβολής χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους προώθησης προϊόντων με έμφαση στα αγροτικά προϊόντα και τις τουριστικές υπηρεσίες, με τη χρήση του διαδικτύου και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και πολυμέσων.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ