Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου παρέχει υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει στον τόπο του συμβάντος απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή (ατυχήματα, οξείες παθολογικές καταστάσεις), σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία επειγόντων στην οποία μεταδίδει πληροφορίες με τα μέσα τηλεπικοινωνιών που χειρίζεται ο ίδιος (VHF, τηλεφωνική επαφή, μετάδοση δεδομένων με τηλεϊατρική), και λαμβάνει οδηγίες.

Αυτενεργεί σε περιπτώσεις όπου η σοβαρότητα δεν επιτρέπει την αναμονή (π.χ., καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση επί καρδιακής ανακοπής).

Προβαίνει, μετά από εκτίμηση και εντολή της ιατρικής υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από την τηλεϊατρική στοιχεία και πληροφορίες, σε σωστικές ενέργειες για τον πάσχοντα, όπως είναι η χορήγηση φαρμάκων και υγρών παρεντερικώς, η ακινητοποίηση καταγμάτων, η χορήγηση οξυγόνου, η απελευθέρωση και διατήρηση ανοικτών αεροφόρων οδών, η μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής, η ηλεκτρική ανάταξη της καρδιακής ανακοπής.

Βοηθά τον ιατρό της επείγουσας ιατρικής, όταν παρίσταται στην ομάδα, εκτελώντας με την πρέπουσα δεξιότητα και ακρίβεια τις εντολές του. Διακομίζει με ασφάλεια τους πάσχοντες κάτω από συνθήκες συνεχούς επίβλεψης και υποστήριξης με το ενδεδειγμένο κατά περίπτωση μέσο (ασθενοφόρο αυτοκίνητο, ιπτάμενο ή πλωτό μέσο), στον πλησιέστερο κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Αντιμετωπίζει άτομα που βρίσκονται σε σωματική ή ψυχική κατάρριψη (stress) ή καταστροφικές καταστάσεις (περισυλλογή θυμάτων τροχαίων)

Συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι διασώστες αποτελούν κυρίως πληρώματα ασθενοφόρων, γεγονός που σημαίνει ότι εργάζονται εκτός γραφείου. Το ωράριό τους είναι κυκλικές βάρδιες, και μπορεί να εργάζονται ακόμα και τις αργίες. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περιπτώσεις διαφόρων ατυχημάτων ή καταστροφών και σε εκτός έδρας τοποθεσίες.

Συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες, όπως η μεταφορά ασθενών από κλιμακοστάσια πολυκατοικιών, αυτοκινητοδρόμους, ή ανάσυρσή τους από ερείπια. Θεωρείται ένα από τα επαγγέλματα με το υψηλότερο επίπεδο άγχους για τους επαγγελματίες, όμως παρέχει υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και ικανοποίησης όταν καταφέρνουν να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι διασώστες, καθώς είναι οι πρώτοι που προσεγγίζουν και διαχειρίζονται τον πάσχοντα στην πλέον κρίσιμη στιγμή ενός σοβαρού περιστατικού ασθενείας, για να επιτελέσουν επιτυχώς το σημαντικό έργο τους, πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα ψυχικά, σωματικά και πνευματικά προσόντα.

Είναι σημαντικό να είναι αρτιμελείς και να διαθέτουν σωματική διάπλαση κατάλληλη για μεταφορά ασθενών σε φορεία μέχρι την επιβίβασή τους στο ασθενοφόρο. Απαραίτητα χαρακτηριστικά θεωρούνται η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα εργασίας σε ομάδα, η ετοιμότητα, η ψυχραιμία και η ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Επίσης πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς επίσης και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι για να εισαχθούν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν κάποια ειδικά προσόντα. Θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.65 χωρίς υποδήματα, και φυσιολογικό βάρος, να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης Β’ κατηγορίας και να διαθέτουν προϋποθέσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Γ’ κατηγορίας, προκειμένου να οδηγούν ασθενοφόρα. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Σπουδές:
Σπουδές επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα παρέχονται στα Ι.Ε.Κ.  του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Τα Ι.Ε.Κ. του Ε.Κ.Α.Β. παρέχουν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής, για αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει θέματα όπως: Στοιχεία ανατομίας – φυσιολογίας, επείγοντα περιστατικά, πολυτραυματίας – βασικοί κανόνες αντιμετώπισης, βασικές γνώσεις τηλεπικοινωνίας, τηλεϊατρική, οργάνωση – αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων, βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης, φαρμακογνωσία, πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και μονάδες εντατικής θεραπείας κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε:

α) Ασθενοφόρα οχήματα.

β) Κινητές Ιατρικές Μονάδες.

γ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές.

δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης.

ε) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς.

στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς.

ζ) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας.

η) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ