Εικονογράφος – Σκιτσογράφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Δημιουργεί εικόνες και σκίτσα στα έντυπα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου καθώς και στα βιβλία.
Σχεδιάζει κόμικς, γελοιογραφίες και εικόνες για διαφήμιση και ταινίες κινουμένων σχεδίων. Επίσης, κατασκευάζει storyboards και σχεδιάζει οθόνες πολυμέσων.

Για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτά χρησιμοποιεί το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, χρώματα, βασικές τεχνικές της γραφιστικής δημιουργίας των μακετών και των διαφημιστικών καταχωρήσεων. Επίσης, χρησιμοποιεί τα βασικά πακέτα εφαρμογών κατασκευής εικόνας σε Η/Υ, καθώς και τον επεξεργαστή κειμένου (Word).

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου που θεωρούνται καλές και ευχάριστες. Οι ρυθμοί της δουλειάς του εξαρτώνται από το χώρο στον οποίο εργάζεται. Στον ημερήσιο Τύπο οι ρυθμοί είναι έντονοι και τα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσης και εργασίας του συγκεκριμένα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο εικονογράφος-σκιτσογράφος, πρέπει να έχει χιούμορ, σατιρική και κριτική διάθεση, ταλέντο στο σχέδιο και ειδικότερα στο σκίτσο.

Ακόμη, πρέπει να διαθέτει οξεία παρατηρητικότητα και δημιουργική φαντασία, διορατικότητα, γνώση της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας και να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στο χώρο της γελοιογραφίας και του κόμικ.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως μόνιμος συνεργάτης ή ελεύθερος επαγγελματίας σε έντυπα του ημερήσιου και του περιοδικού Τύπου και σε εκδοτικούς οίκους. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυμέσων, σε διαφημιστικές εταιρείες και σε εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών ταινιών.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ