Τεχνικός Μεταφοράς Εμπορευμάτων Aερομεταφορών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η εποπτεία και η γενική φροντίδα για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε επιχειρήσεις του τομέα αυτού ή σε επιχειρήσεις που η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων τους είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, παραλαμβάνει εμπορεύματα και ασχολείται με την εξυπηρέτηση των πελατών.

Προετοιμάζει την αποστολή και φόρτωση των εμπορευμάτων και εκδίδει φορτωτικές. Ελέγχει την τήρηση των τελωνειακών διαδικασιών. Χειρίζεται τις απαιτήσεις και τα παράπονα των πελατών. Ελέγχει τις συναλλαγματικές διαδικασίες. Ασχολείται με τις πωλήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, εφαρμόζει προγράμματα δημοσίων σχέσεων και πρότυπα ποιότητας. Αναλαμβάνει την έκδοση άδειας εξαγωγής εμπορευμάτων και τους διακανονισμούς για τα εισαγόμενα εμπορεύματα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνικός μεταφοράς εμπορευμάτων Aερομεταφορών εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου του στο χώρο του αεροδρομίου, με κανονικό οχτάωρο βάρδιες. Λόγω αυξημένης υπευθυνότητας που απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία μπορεί ο επαγγελματίας να βιώνει κάποιες φορές καταστάσεις άγχους.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός μεταφοράς εμπορευμάτων αερομεταφορών χρειάζεται να είναι συνεπής. οργανωτικός, εξυπηρετικός, να παίρνει πρωτοβουλίες και να διαθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η ψυχραιμία είναι επίσης σημαντικά προσόντα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε επιχειρήσεις με αντικείμενο την μεταφορά εμπορευμάτων αερομεταφορών ή σε αεροπορικές εταιρίες μεταφοράς επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου, σε εταιρείες παροχής επίγειας εξυπηρέτησης (handling) και σε εταιρείες αεροπορικών ναυλώσεων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ