Αναλογιστής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Παίρνει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, καταρτίζει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και προτείνει επενδυτικές στρατηγικές. Είναι σε θέση να κάνει προβλέψεις για το ύψος των ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση και γενικότερα να εκτιμά τους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου γενικά καλές, αναλύοντας τα δεδομένα που προέκυψαν κατόπιν έρευνας με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή συγκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές και μετακινείται αρκετά συχνά για τη διεξαγωγή ερευνών. Πολλές φορές, για τις ανάγκες της έρευνας, έρχεται σε επαφή με ομάδες ανθρώπων, αντιμετωπίζοντας ορισμένες φορές δύστροπους χαρακτήρες και κακές συμπεριφορές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, παρατηρητικός, αποφασιστικός, ευέλικτος και να διαθέτει αναλυτική και κριτική σκέψη. Απαραίτητη επίσης είναι η εξοικείωσή του με τους αριθμούς και τους πίνακες δεδομένων.

Σπουδές:
Η εκπαίδευση του Στατιστικολόγου – Αναλογιστή μπορεί να γίνει στο Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος), στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, στο Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά καθώς και στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οχτώ εξάμηνα και η εκπαίδευση των φοιτητών του γίνεται σε θέματα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήμης, της οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων με τις εξής κατευθύνσεις: Βασική κατεύθυνση (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Στατιστική), Στατιστική με Εφαρμογή στα Οικονομικά, Στατιστική με Εφαρμογή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο Μάρκετινγκ, Στατιστική με Εφαρμογή στην Πληροφορική, Αναλογιστική Στατιστική. Οι πτυχιούχοι αυτών των τμημάτων μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Eκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να απασχοληθεί και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπου μπορεί να εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος, ακόμα και σε εταιρείες πληροφορικής για δημιουργία λογισμικού σχετικού με αναλογιστικές μελέτες.

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας στη χώρα μας ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τη χρησιμότητα της στατιστικής – αναλογιστικής επιστήμης. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναγκαία συνεργασία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα δημιουργήσουν και στη χώρα μας τις συνθήκες για την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού στατιστικολόγων – αναλογιστών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ