Τεχνολόγος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η συντήρηση, η ανάπλαση και η διατήρηση της αρχιτεκτονικής των μνημείων και κτιρίων είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ανάλογα με το έργο που κάθε φορά αναλαμβάνει να συντηρήσει, μπορεί να εργάζεται στην ύπαιθρο, σε εξωτερικό ή σε κλειστό χώρο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του δεν μετακινείται, αλλά μπορεί να είναι για αρκετή ώρα όρθιος ή σε διάφορες στάσεις που του προκαλούν κούραση.

Πολλές φορές, αναγκάζεται να εργαστεί σε χώρους που υπάρχει υγρασία, να είναι ανεβασμένος σε σκαλωσιές ή να βρίσκεται κοντά σε ετοιμόρροπους τοίχους, κινδυνεύοντας από την πτώση χωμάτων και σοβάδων. Οφείλει να ενημερώνεται για τα νέα όργανα και μηχανήματα, για τις νέες τεχνικές και μεθόδους που διευκολύνουν την εργασία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ακρίβεια και η επιδεξιότητα στις κινήσεις των δαχτύλων, η καλή όραση, η υπομονή και επιμονή είναι απαραίτητα προσόντα. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει καλή σωματική υγεία, καλλιτεχνική ευαισθησία και ιστορικές γνώσεις γύρω από αυτά τα κτίρια και τις μορφές τέχνης που επικράτησαν σε κάθε εποχή.

Σπουδές:
Σπουδές  – τμήματα με τον αντίστοιχο τίτλο Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων υπήρχαν στα ΤΕΙ Πάτρας και Λάρισας (Τρίκαλα).

Να σημειωθεί ότι το ανωτέρω τμήματα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων από το 2013 (σχέδιο Αθηνά)  αποτελούν εισαγωγικές κατευθύνσεις των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και έχουν τίτλο   Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τεχνολόγος ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μελέτες και επίβλεψη αναπλάσεων κτιρίων, σε ανακαινίσεις και συντήρηση παραδοσιακών-διατηρητέων κτιρίων, σε αποτυπώσεις μνημειακών έργων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ