Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ελεγκτικών Εργασιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη, η έρευνα και η εφαρμογή της σύγχρονης ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης καθώς και της ασφαλιστικής και τεχνικής επιστήμης είναι το αντικείμενο της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την κτιριακή υποδομή, τις εγκαταστάσεις και το εργασιακό κλίμα που επικρατεί στην επιχείρηση. Η φύση και ο φόρτος της εργασίας τον κουράζουν πνευματικά αλλά και σωματικά, αφού πολλές φορές εργάζεται και πέραν του κανονικού του ωραρίου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, εχέμυθος και να εργάζεται με προσοχή και ακρίβεια. Η δουλειά του απαιτεί επιμονή, υπομονή και θετική διάθεση. Πρέπει να διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της λογιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης.

Επίσης, οφείλει να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία, τα νέα λογιστικά συστήματα και προγράμματα και να είναι εξοικειωμένος με τη νέα τεχνολογία.

Σπουδές:
Τμήματα με το σχετικό τίτλο υπήρχαν στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ Καλαμάτας και Ηπείρου.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 130 τ.Α’/05.06.2013 το ανωτέρα τμήματα  Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής,  μετονομάστηκαν σε τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στα αντίστοιχα ΤΕΙ Ηπείρου και ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος επιχειρήσεων στον κλάδο της ελεγκτικής και λογιστικής (στον κλάδο των ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα) και ως ελεύθερος επαγγελματίας με δική του επιχείρηση.

Α. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής μπορούν να στελεχώσουν:

  • Τμήματα της Χρηματοοικονομικής Διεύθυνσης των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα Λογιστήριο – Κοστολόγηση – Προϋπολογισμός – Ανάλυση – Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων – Χρηματοδότηση – Πιστωτική πολιτική και έλεγχος – Μισθοδοσία – Εσωτερικός Έλεγχος.
  • Τμήματα λειτουργιών επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα: Τράπεζες – Ασφαλιστικές επιχειρήσεις – Χρηματιστηριακές – Επενδύσεων.

Β. Οι παραπάνω πτυχιούχοι, μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας, μπορούν:

  • Να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά γραφεία.
  • Να καλύπτουν τις θέσεις ελεγκτών στο υπουργείο Οικονομικών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να ασχολούνται στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ