Χειριστής Εκσκαφέων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του αποτελεί ο χειρισμός και η συντήρηση ειδικών μηχανημάτων, των εκσκαφέων. Αναλαμβάνει εργασίες για τη διαμόρφωση δρόμων ή δημόσιων έργων, για την εξόρυξη πετρωμάτων σε ορυχεία, για την εκτέλεση διαφόρων χωματουργικών εργασιών, για τη μεταφορά ποικίλων ειδών κ.λπ.

Ο χειριστής εκσκαφέων οδηγεί και ενεργοποιεί τις κινητές μηχανές στον υπαίθριο χώρο εργασίας του, ενώ παράλληλα φροντίζει για την καλή λειτουργία τους. Εξετάζει και οργανώνει τον τρόπο της δουλειάς του, υπολογίζοντας τις διαστάσεις και τις κινήσεις των εκσκαφέων.

Πολλές φορές προσθέτει ή αλλάζει ειδικά εξαρτήματα, ανάλογα με το είδος της εργασίας που πρέπει να γίνει, όπως διάνοιξη τάφρων, υπονόμων, εργασίες κάτω από το νερό, τοποθέτηση πασσάλων μέσα στο έδαφος κ.λπ. Συνήθως τα μηχανήματα που χειρίζεται είναι δικά του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χειριστής εκσκαφέων εργάζεται πάντα σε ανοικτούς χώρους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, καθώς και με το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον (θόρυβος, ρύποι, χώμα, σκόνη, καυσαέριο). Το ωράριο του είναι σταθερό.

Συχνά, όμως, απαιτείται να εργάζεται υπερωρίες ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όταν αναλαμβάνει ειδικές εργασίες και χρειάζεται να κάνει αρκετές μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. Οι αμοιβές είναι ικανοποιητικές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο χειρισμός εκσκαφέων απαιτεί επαγγελματική κατάρτιση, αυτοσυγκέντρωση και υπευθυνότητα. Χρειάζεται να είναι προσεκτικός και να ακολουθεί κανόνες ασφαλείας για να μη γίνονται ατυχήματα.

Σπουδές:
Η εκπαίδευση παρέχεται από έναν έμπειρο χειριστή με το σύστημα της μαθητείας στο χώρο εργασίας. Εκτός από την προϋπηρεσία, απαιτείται δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, καθώς και πτυχίο χειριστή μηχανήματος από το υπουργείο Βιομηχανίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο χειριστής εκσκαφέων απασχολείται σε βιομηχανίες ή επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, σε δήμους, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μηχανήματα. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικά του μηχανήματα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ