Ειδικός Εργονομίας και Ασφάλειας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος κατά την προσαρμογή του στο περιβάλλον και η αναζήτηση μεθόδων προσαρμογής της εργασίας ή των συνθηκών εργασίας στον εργαζόμενο είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός εργονομίας και ασφάλειας παρέχει συμβουλές τόσο για τα βιομηχανικά προϊόντα όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής, τις εφαρμογές, τη δομή του διαλόγου ανάμεσα στο χρήστη και στον υπολογιστή, αλλά και για τη σχεδίαση του μηχανικού μέρους (hardware), την παραγωγή οικιακών συσκευών και καταναλωτικών προϊόντων, τη σχεδίαση και την παραγωγή αυτοκινήτων, αεροπλάνων, τρένων και πλοίων και τη σχεδίαση όχι μόνο εργαλείων και μηχανών, αλλά και των συστημάτων εργασίας.

Ειδικότερα, στόχος του είναι η εναρμόνιση του περιβάλλοντος εργασίας και του εξοπλισμού στις σκέψεις, τις επιθυμίες και τις ικανότητες των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό θέτει τους κανόνες και τις αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του εργασιακού περιβάλλοντος και διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ασφαλές, ευχάριστο και λειτουργικό.

Επιδιώκει, ακόμη, τη βελτίωση των εργασιακών συστημάτων, μέσω της ανάλυσης της εργασίας, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα (μυοσκελετικά, προβλήματα με αισθητήρια όργανα κ.ά.), που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι. Για το σκοπό αυτό φροντίζει ώστε τα εργαλεία και οι μηχανές, κ.λπ. να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν το χρήστη (π.χ., ύψος της καρέκλας η γλώσσα του υπολογιστή, ο πίνακας του κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ειδικός εργονομίας και ασφάλειας μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανικούς ασφάλειας, μηχανολόγους μηχανικούς, ιατρούς εργασίας. Σε περίπτωση συγκεκριμένων προθεσμιών παράδοσης εργονομικών μελετών μπορεί να αντιμετωπίσει φόρτο εργασίας.

Το επάγγελμα απαιτεί μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε συνέδρια ή για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τη σχεδίαση πρωτοποριακών εργονομικών προϊόντων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός εργονομίας και ασφάλειας πρέπει να διαθέτει παρατηρητικότητα, υπομονή, φαντασία και οξυδέρκεια, ώστε να αντιλαμβάνεται τις συνθήκες ή τις καταστάσεις που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον που ερευνά, και να βρίσκει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων προς όφελος του εργαζομένου.

Απαραίτητη, ακόμα, θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Επίσης, σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο ειδικός εργονομίας και ασφάλειας μπορεί να απασχοληθεί σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ