Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η σωστή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Είναι εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες και έχει τη δυνατότητα να μελετά και να σχεδιάζει την επικοινωνιακή διασύνδεση δύο σημείων.

Επίσης, εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει όλο τον αντίστοιχο εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα μπορεί να είναι ενσύρματα δίκτυα (εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια), ασύρματα συστήματα συμβατικής και νέας τεχνολογίας, τηλεφωνικά κέντρα, συνδρομητικά κέντρα και συγκεντρωτές γραμμών συμβατικής και νέας τεχνολογίας.

Ακόμη, μπορεί να συντηρεί και να επισκευάζει τερματικές διατάξεις συμβατικής και νέας τεχνολογίας και τις ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις που υποστηρίζουν τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Στη δουλειά του χρησιμοποιεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ειδικότερα για τη μετάδοση της πληροφορίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε χώρους τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, σε γενικά καλές συνθήκες. Το ωράριό του, εφόσον εργάζεται ως υπάλληλος, είναι κανονικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, υπεύθυνος και ακριβής κατά τη συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Επίσης, θα πρέπει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να ενημερώνεται για τα νέα επιτεύγματα στο χώρο της ηλεκτρονικής. Τέλος, να διαθέτει δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών του, όταν χρησιμοποιεί διάφορα όργανα.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.  στην ειδικότητα Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί, στο δημόσιο, σε οργανισμούς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΟΤΕ κ.λπ.),  σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε βιομηχανίες ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, σε εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών διατάξεων και συστημάτων, σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις, κτίρια κ.λπ.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να εργαστεί σε εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, σε εταιρείες παροχής και μετάδοσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πληροφοριών.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ