Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην κοινωνιολογία της ανάπτυξης μελετά κυρίως τις λιγότερα αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, εντοπίζει τις αιτίες της περιορισμένης ανάπτυξής τους και τα προβλήματα που δημιουργεί τόσο στο σύνολο της κοινωνίας όσο και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Έχει, ακόμη, ως έργο να συμβάλει αποφασιστικά, όχι μόνο στην κοινωνιολογική προσέγγιση των φαινομένων της οικονομικής υπανάπτυξης, αλλά και στη γενικότερη προβληματική των διεθνών οικονομικών σχέσεων στη βάση παραμέτρων κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης.

Ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας του συγκεκριμένου ειδικού αποτελεί η διεύρυνση των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων και ο υπανάπτυκτος χαρακτήρας των οικονομιών των χωρών του Τρίτου Κόσμου, που καλύπτουν τα 2/3 του πλανήτη. Εξετάζει, ακόμα, τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες φαινόμενα, όπως η φτώχεια, η στέρηση, η πείνα, η ανεργία, ο ρατσισμός, η κακοποίηση και η εκμετάλλευση των παιδιών, οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, οι διάφορες αρρώστιες κ.ά.

Προβαίνει σε αναλύσεις και προτείνει τρόπους και διαδικασίες εκσυγχρονισμού των οικονομιών αυτών προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων τους. Τέλος, ερμηνεύει τα δεδομένα που συλλέγει και συγκρίνει τα πορίσματά του με εκείνα άλλων ερευνητών (οικονομολόγων, πολιτικών ερευνητών, διεθνολόγων κ.ά.), που εργάζονται στο ίδιο ή σε συναφή πεδία.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος, ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφεία.

Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε πανεπιστήμια, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ερευνητική διάθεση, η κοινωνική ευαισθησία, το υψηλό αίσθημα καθήκοντος καθώς και η επαγγελματική ευσυνειδησία συνιστούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο επιστήμονα.

Η κριτική σκέψη, η αναλυτική και συνθετική ικανότητα, η υπομονή, η επιμονή, είναι επίσης σημαντικά προσόντα. Από τη στιγμή που η επιστήμη της Κοινωνιολογίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως η Οικονομία, η Πολιτική κ.ά., είναι χρήσιμο για τον επιστήμονα να γνωρίζει και να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τους τομείς αυτούς, αλλά και να συνεργάζεται με τους άλλους επιστήμονες, ώστε να αποκτά μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη για το αντικείμενο της επιστημονικής του έρευνας.

Πρέπει ακόμα να διαθέτει υπευθυνότητα, συνέπεια, ακρίβεια, μεθοδικότητα, παρατηρητικότητα και αντικειμενικότητα. Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτει ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενό του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη).

Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Οργάνωσης και Κοινωνική Μεταβολή, και Πολιτισμός.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, νοσοκομεία, ιδρύματα, κοινωνικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε. κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ