Αντικριστής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών προϊόντων για λογαριασμό των πελατών του αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο αντικριστής είναι ο υπάλληλος της χρηματιστηριακής εταιρείας που πραγματοποιεί τις αγορές και τις πωλήσεις μετοχών για λογαριασμό των πελατών του.

Παρακολουθεί την ελληνική και ξένη χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά και κατόπιν τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας με τους πελάτες του δίνει εντολές για αγορά και πώληση μετοχών. Πολλές φορές, εκτελεί και μια σειρά από άλλες εργασίες (π.χ. παρέχει συμβουλές στους πελάτες του ώστε να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη από την αγορά και την πώληση μετοχών, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου, η διεκπεραιώνει γραφειοκρατικές διαδικασίες κ.ά.).

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε χρηματιστηριακές εταιρείες με ασφαλείς, υγιεινές, σύγχρονες και ευχάριστες συνθήκες απασχόλησης. Η εργασία του προϋποθέτει συναλλαγές με πολλά άτομα. Εργάζεται τις ώρες που λειτουργεί το χρηματιστήριο ενώ δε λείπουν και οι υπερωρίες για τη διεκπεραίωση και άλλων γραφειοκρατικών εργασιών.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα στο οποίο δεν επιτρέπονται λάθη ή παραλήψεις, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες στο χαρτοφυλάκιο των πελατών του, γεγονός που προκαλεί άγχος και πίεση. Η πολύωρη εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να επιφέρει σωματική και πνευματική κούραση καθώς και προβλήματα στην όραση εξαιτίας της ακτινοβολίας που εκπέμπει η οθόνη.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το επάγγελμα του αντικριστή απαιτεί δραστήρια και δυναμικά άτομα που να διαθέτουν χρηματοοικονομικές γνώσεις και εμπειρία στην αγορά. Πρέπει να διαθέτει υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, καλή μνήμη, οξυδέρκεια, εχεμύθεια, δεξιότητα και ευχέρεια στη χρήση χρηματοοικονομικών πακέτων λογισμικού. Τέλος, η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές στο σχετικό αντικείμενο σε ανώτερο επίπεδο παρέχονται από τα τμήματα  Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,   Οικονομικών Επιστημών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται ως υπάλληλος σε Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες (ΑΧΕ), σε Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ), σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά. Μπορεί επίσης να εξειδικευτεί στην παροχή συμβούλων για επενδυτικές ευκαιρίες στους πελάτες της χρηματιστηριακής εταιρείας. Η εξέλιξη του επαγγέλματος του αντικριστή εξαρτάται από την πορεία του χρηματιστηρίου.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ