Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μηχανικός σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων ασχολείται με τη μελέτη και ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων, όλων των φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή συστήματος, με δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, δίνοντας έμφαση στην χρήση των νέων τεχνολογιών.

Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη, και την τέχνη, για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων, σε διάφορους χώρους και πλαίσια, για κάλυψη των αναδυόμενων αναγκών για στελέχη στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό.

Συνθήκες Εργασίας:
Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Οι πολύ καλές γνώσεις στα μαθηματικά, στη φυσική, στο σχέδιο και η αντίληψη του χώρου, των όγκων και σχημάτων, όπως και η φαντασία, αποτελούν τα βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά του Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Πρέπει να είναι αποφασιστικός, επινοητικός και παρατηρητικός. Να έχει ομαδικό πνεύμα για να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συνεργάτες του. Οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της νέας τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε θέσεις όπως: τα ΝΠΔΔ, σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, σε διαφημιστικές εταιρίες, εκδοτικούς οίκους, επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, την παραγωγική βιομηχανία προϊόντων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ