Στέλεχος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την οργάνωση και τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με την εφαρμογή των logistics επιτυγχάνεται ο συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες μεταφοράς, διανομής, συσκευασίας, κοστολόγησης και αποθήκευσης του προϊόντος.

Τα logistics είναι ένα σύστημα ελέγχου ροής υλικών και πληροφοριών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά την ικανοποίηση του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία των logistics αποτελεί μια σύνθεση με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επί μέρους λειτουργιών: μάνατζμεντ του εφοδιαστικού περιβάλλοντος, διοίκηση μεταφορικής λειτουργίας, αποθήκευση και έλεγχο πρώτων υλών, διοίκηση παραγωγής, προγραμματισμό και προβλέψεις, διανομή προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών και σέρβις, διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων.

Στα καθήκοντα του συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώματα, η μείωση του ολικού κόστους και η αποφυγή ελλείψεων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε γραφείο. Το ωράριο του δεν είναι σταθερό και πολλές φορές επιμηκύνεται ανάλογα με το φόρτο εργασίας. Για την ολοκλήρωση της εργασίας του απαιτείται η επικοινωνία και η συνεργασία με στελέχη άλλων επιχειρήσεων. Εξαιτίας της φύσης της εργασίας και του αντικειμένου που έχει πολλές ευθύνες, και συχνά του δημιουργείται άγχος και υπερένταση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα, η ευστροφία και άνεση στην επικοινωνία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ακόμα, απαιτείται να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις στον τομέα των logistics προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός στην εργασία του.

Απαραίτητη τέλος θεωρείται η γνώση ξένων γλωσσών αφού πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με προμηθευτές του εξωτερικού.

Σπουδές:
Σπουδές στο σχετικό αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω τμήματα:

Τομείς Απασχόλησης:
Το Στέλεχος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και Διακίνησης προϊόντων μπορεί να εργαστεί ως εκτελεστικό στέλεχος σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές, μεταφορικές, ιδίως διεθνών μεταφορών, και επιχειρήσεις με υπηρεσίες αποθήκευσης και διακίνησης. Επίσης, οι γνώσεις του τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εισαγωγών – εξαγωγών, μεταφορών, αποθηκεύσεων και γενικότερα διακίνησης εμπορευμάτων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ