Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις που βοηθούν το διαγνωστικό έργο του εργαστηριακού γιατρού και αυτό γίνεται πάντα με την επίβλεψη του τεχνολόγου ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, αναλύει τις ουσίες που στέλνουν στο εργαστήριο, τα νοσοκομεία ή τα ιατρεία, όπως αίμα, πτύελα, γαστρικό υγρό, ούρα, κολπικό επίχρισμα κ.α.

Εκτός, όμως, από τις αναλύσεις αυτών των ουσιών, ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, κάνει στο εργαστήριό του και πειράματα εφαρμοσμένης χημείας, που βοηθούν στην πρόοδο των ερευνών της πυρηνικής και πειραματικής ιατρικής για την αντιμετώπιση ασθενειών και τη δημιουργία νέων φαρμάκων.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του είναι συνήθως τα υπόγεια των νοσοκομείων ή κλινικών, όπου συνήθως επικρατεί υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία. Λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας του, είναι αναγκαίο να παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας που χρειάζονται για να προφυλάξει την υγεία του. Στο εργαστήριο υπάρχει πάντα γιατρός μικροβιολόγος ή κάποιος έμπειρος τεχνολόγος, ο οποίος ελέγχει αλλά και κατευθύνει, όταν χρειάζεται, την εργασία του.

Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών επαγγελμάτων εργάζεται με κανονικό ωράριο, αλλά όπως σε όλα τα επαγγέλματα υγείας οι υπερωρίες είναι συχνές και αναπόφευκτες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων πρέπει να διαθέτει καλή υγεία, παρατηρητικότητα μεθοδικότητα και να είναι ακριβής και προσεχτικός στις κινήσεις του. Απαραίτητα εφόδια είναι οι καλές γνώσεις χημείας, μαθηματικών και βιολογίας, αφού ο συνδυασμός αυτών των γνώσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Σημαντικό προσόν είναι η αντιμετώπιση των ασθενών με αίσθημα ευθύνης και η θέληση για καλή συνεργασία με το μικροβιολόγο γιατρό.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Καθώς επίσης και στα δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια νοσοκομείων δημοσίων και ιδιωτικών, σε σταθμούς αιμοδοσίας, σε Κέντρα Υγείας, στον ιδιωτικό τομέα σε μικροβιολογικά, αιματολογικά, κυτταρολογικά εργαστήρια, σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ενδοκρινολογίας, βιοχημείας κ.λ.π.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ