Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών

Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών διακοσμεί με Αγιογραφίες τους τοίχους των Εκκλησιών καθώς επίσης φιλοτεχνεί βυζαντινές εικόνες. Ο Αγιογράφος ασχολείται συγκεκριμένα με την απεικόνιση ενός σχεδίου εικόνας ή αγιογραφίας, την σκιαγράφηση του προσώπου, τις αναλογίες, τα χρώματα, τα ενδύματα, το φωτισμό, την κατασκευή σε τελάρο, την αντιγραφή του σχεδίου, την αποτύπωση των σχεδίων, το χρύσωμα και τις λεπτομέρειες. Ασχολείται επίσης με τη συντήρηση των αγιογραφιών και εικόνων. Παράλληλα, έχει γνώσεις των βασικών αισθητικών εννοιών της ζωγραφικής (μορφή, φόντο, μοτίβο, ρυθμός, μέτρο, αρμονία, ισορροπία κλπ.) αλλά και των ιδιαιτεροτήτων σχεδίασης και διακόσμησης της θρησκευτικής θεματολογίας και της Βυζαντινής τεχνοτροπίας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών εργάζεται κυρίως στους εσωτερικούς χώρους των εκκλησιών αλλά και σε εργαστήρια. Χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα υλικά και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί από το εμπόριο για την φιλοτέχνηση των έργων του. Μπορεί να εργάζεται ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς. Το ωράριο εργασίας είναι συνήθως σταθερό. Σε περίπτωση όμως που έχει συμφωνήσει να παραδοθεί κάποια δουλειά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να εργασθεί σε εντατικούς ρυθμούς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιτυχημένος επαγγελματίας διακρίνεται από δημιουργικότητα, φαντασία, επιδεξιότητα και ικανότητα συγκέντρωσης. Είναι σημαντικό να επιδεικνύει οργανωτικότητα και υπευθυνότητα κατά την παράδοση των παραγγελιών στις συμφωνημένες ημερομηνίες. Είναι απαραίτητο να ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις και τις τάσεις στον τομέα της αγιογραφίας, τα νέα προϊόντα στην αγορά και να αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις για τα υλικά και την ποιότητά τους.

Σπουδές:

Σπουδές στο επάγγελμα του Αγιογράφου Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Τέχνη Αισθητική, Ιστορία Τέχνης, Προστασία περιβάλλοντος, Ξένη γλώσσα, Χρήση Η/Υ, Φωτογραφία, Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας φορητής εικόνας, Τεχνική βυζαντινής αγιογραφίας σε τοιχογραφία, Βυζαντινή εικονογραφία και Νομοθεσία Δεοντολογία.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας εργάζονται ως υπάλληλοι σε οργανωμένα εργαστήρια αγιογραφίας. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες αγιογράφοι βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών διατηρούν δικό τους εργαστήριο, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση παραγγελιών αγιογράφησης φορητών εικόνων ή τοιχογραφίας ιερών ναών και άλλων κτιρίων ή επιφανειών. Μπορούν ακόμα να εργαστούν σε Εταιρίες Γραφικών Τεχνών, ασχολούμενοι με την εικονογράφηση εκκλησιαστικών ειδών, εντύπων κ.λπ.
Η ενασχόληση με τον τομέα της αγιογραφίας προσφέρει την ευκαιρία για δραστηριοποίηση σε ένα αμιγώς εικαστικό επάγγελμα και παράλληλα εξυπηρετεί την προβολή της Βυζαντινής αγιογραφίας τόσον στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ως τέχνης κατ’ εξοχήν Ελληνικής.

Πηγές Πληροφόρησης:

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ