Τεχνολόγος Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνολόγος βιολογικής γεωργίας και τροφίμων ασχολείται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και γεωργικών καλλιεργειών χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες εξελίξεις της Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών τους στη γεωργία, καθώς και με την αναζήτηση νέων γνώσεων μέσω της έρευνας για την προαγωγή της γεωπονικής επιστήμης και της γεωργικής παραγωγής.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο εργαστήριο, στο γραφείο ή στην ύπαιθρο αντιμετωπίζοντας τις αντίστοιχες συνθήκες που εκάστοτε επικρατούν. Η εργασία του είναι περισσότερο πειραματική και συμβουλευτική παρά χειρωνακτική. Στο πλαίσιο της εργασίας του έρχεται σε επαφή με φυτοφάρμακα και άλλα χημικά προϊόντα και επομένως πρέπει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνολόγος βιολογικής γεωργίας και τροφίμων πρέπει να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, υπευθυνότητα, συνέπεια και μεθοδικότητα στη δουλειά του. Πρέπει επίσης να αγαπά το περιβάλλον και να μελετά τα προβλήματα διαχείρισης και προστασίας του, να είναι εξοικειωμένος με τη ζωή και την εργασία των αγροτών, να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της οποίας οι αποφάσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την ελληνική γεωργία.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται από το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι. Ιόνιων Νήσων (Αργοστόλι Κεφαλληνίας).

Να σημειωθεί ότι το ανωτέρω τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων από το 2013 και εφεξής  έχει μετονομαστεί σε τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Τομείς Απασχόλησης :
Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα, στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, την παροχή γεωπονικών υπηρεσιών, όσο και στην παραγωγή και ανάπτυξη εξειδικευμένων γεωπονικών προϊόντων, όπως π.χ. πρωτεϊνών, ενζύμων, βιοδραστικών ουσιών, βιομάζας, κυτταρικών σειρών, πολλαπλασιαστικού υλικού και τροποποιημένων οργανισμών.

Ως μελετητής έργων, ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ