Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Οικονομίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Οικονομίας ασχολείται με την ιστορική εξέλιξη των αναπτυγμένων καπιταλιστικών οικονομιών, τη γενική θεώρηση της επίδρασης των κοινωνικών παραμέτρων στην οικονομική διαδικασία των χωρών αυτών, καθώς και με την ανάλυση των δεδομένων και των ιδιαίτερων στοιχείων που προσδιόρισαν την καπιταλιστική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, έχει ως έργο την ανάπτυξη αφηρημένων τυπολογιών και ταξινομήσεων όσον αφορά τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων φάσεων και σταδίων ανάπτυξης – υπανάπτυξης, χωρίς όμως να αναζητά και να ερμηνεύει τα αίτια. Ακόμη, διερευνά την επίδραση των ευρύτερων κοινωνικών δεδομένων στη διαμόρφωση της οικονομικής συμπεριφοράς, αλλά και τον επηρεασμό άμεσα ή έμμεσα της οικονομικής διαδικασίας και γενικότερα του οικονομικού γίγνεσθαι.

Επίσης, εξετάζει την αλληλεξάρτηση των συντελεστών της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης, αλλά και τον επηρεασμό της κοινωνίας από τις όποιες οικονομικές διαδικασίες και εξελίξεις. Τέλος, ερμηνεύει τα δεδομένα που συλλέγει και συγκρίνει τα πορίσματά του με εκείνα άλλων ερευνητών (Οικονομολόγων κ.ά.), που εργάζονται στο ίδιο ή σε συναφή πεδία.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων ή σε ερευνητικά κέντρα, σε ωράρια που ποικίλλουν.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τη θεωρητική και την εμπειρική του κατάρτιση, οφείλει να αγαπά την έρευνα, να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία και να τηρεί την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική. Η κατανόηση της συσχέτισης των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων απαιτούν συνθετική και αναλυτική ικανότητα, ανοιχτό μυαλό, επιμονή και ευχέρεια λόγου.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (στατιστικά πακέτα για τις κοινωνικές επιστήμες κ.ά.) και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Οργάνωσης και Κοινωνική Μεταβολή, και Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις, όπου διδάσκονται μαθήματα, όπως Κοινωνιολογικές θεωρίες της οικονομικής ζωής, Κοινωνιολογία της Εργασίας, Παγκοσμιοποίηση και Ανάπτυξη, Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Όψεις της Σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας, Εθνότητες και Εξουσίες: Εθνοτικές και Κρατικές Λογικές, Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις, Νέες Τεχνολογίες: Πολιτικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις, Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Μεταβολή κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κοινωνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε., ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ