Μαθηματικός Μοντελοποίησης Φυσικών Επιστημών και Σύγχρονων Τεχνολογιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η κατασκευή, η αυστηρή θεμελίωση, η μαθηματική ανάλυση, η αριθμητική προσέγγιση και η μελέτη της αποτελεσματικότητας μαθηματικών μοντέλων τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστημονικές περιοχές με στόχο την επίλυση θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται σ’ αυτές. Ειδικότερα, οργανώνει, υλοποιεί και αξιολογεί ερευνητικές μελέτες υψηλού επιπέδου στα μαθηματικά πεδία, τα οποία σχετίζονται με τις εφαρμογές και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις σε πεδία και άλλων επιστημών, όπως η Φυσική, η Χημεία, η Γεωλογία, η Βιολογία, η Περιβαλλοντολογία, η Ιατρική, τα Οικονομικά, η Κοινωνιολογία κ.ά..

Άλλωστε η μαθηματική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε διάφορα επιστημονικά πεδία και οι μαθηματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την επίλυση φυσικών και τεχνολογικών προβλημάτων. Κύριο έργο του συγκεκριμένου επαγγελματία αποτελεί η προαγωγή της γνώσης στα εφαρμοσμένα μαθηματικολογικά συστήματα και η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης για την επίλυση φυσικών και τεχνολογικών προβλημάτων σε μια εποχή όπου η διευρυμένη και πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής.

Τέλος, στα πλαίσια της εργασίας του συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες όπως οικονομολόγους, μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, τεχνικούς, φυσικούς, χημικούς κ.ά., για τη διευκόλυνση της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου. Όταν απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, συνήθως σε ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, ακολουθεί το καθεστώς που διέπει τον ιδιωτικό τομέα.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτούνται αγάπη για την έρευνα, παρατηρητικότητα, καλή μνήμη, οργανωτικότητα, αναλυτική και κριτική σκέψη και πρωτοποριακές ιδέες. Απαραίτητα προσόντα είναι επίσης η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σπουδές:
Σπουδές στα μαθηματικά μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε αντίστοιχα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα ως ερευνητής – μελέτης, στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αναλυτής συστημάτων, σε γραφεία οικονομοτεχνικών μελετών ως μελετητής, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς ως στατιστικός αναλυτής κ.ά.

Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις καθώς και σε άλλους φορείς, όπως τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρείες διακίνησης προϊόντων, σε τμήματα ανάπτυξης και τεχνολογίας εταιρειών κ.ά.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ